Xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng các tổ tự quản bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư.

Giảm mạnh rác thải nhựa và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Nhân rộng mô hình chống rác thải nhựa

Đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang từ năm 2017 đến nay, MTTQ tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, mở lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ủy ban MTTQ các cấp đã tập trung xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường để góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tại các khu dân cư, các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa...

 Các tổ tự quản của xã Hào Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang) tham gia vệ sinh môi trường tại các trục đường giao thông của xã.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong năm 2020 là chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố tổ chức phát động và hưởng ứng phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Đồng thời xây dựng các mô hình điểm tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa.

Đồng chí Hoàng Đại Phong, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương cho biết, MTTQ huyện đã tổ chức phát động phong trào “Sơn Dương chung tay xử lý và chống rác thải nhựa” nhằm kêu gọi những hành động thiết thực, thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Qua đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên và UBND các xã xây dựng thêm mỗi xã ít nhất 2 tổ tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa. Phấn đấu mỗi năm có trên 20% số hộ gia đình trên địa bàn xã, thị trấn thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang chia sẻ: Nhằm chung tay thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày càng sạch, xanh, sáng đẹp, Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai thực hiện với 4 quy trình: Phân loại rác thải sinh hoạt gia đình, vận động mỗi gia đình có 2 thùng đựng rác thải: 1 thùng đựng rác hữu cơ, 1 thùng đựng rác vô cơ. Mục tiêu, năm 2020, MTTQ mỗi xã, phường thực hiện thí điểm 3 tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Từ năm 2021 đến hết năm 2025, mỗi năm có thêm 20% số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thực hiện mô hình này. Đến năm 2025, phấn đấu có trên 95% số hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình… Hiện tại mỗi xã, phường ở thành phố đều xây dựng 3 mô hình điểm về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Việc áp dụng các mô hình Tổ tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý chống rác thải nhựa đã và đang mang lại hiệu quả, môi trường được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, trong lành, cống rãnh được khai thông, rác thải được thu gom. Đặc biệt ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao.

Ngọc Hưng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản