Tin mới

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới

(Mặt trận) -Thời gian qua, BĐBP và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã chủ động phối hợp trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên biên giới, huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình chính sách. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới (KVBG), bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới

Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang bàn giao nhà ở và tặng quà cho gia đình cựu chiến binh nghèo tại xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Theo ông Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, có thể nói, sự phối hợp giữa BĐBP Hà Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3 văn kiện pháp lý về biên giới, Nghị định 34/2014/NĐ-CP, Chỉ thị 01/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao; thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn các xã biên giới; thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”...

Đồng thời, hai bên đã phối hợp vận động các nguồn lực giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ ở cơ sở; tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc ở KVBG đối với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, BĐBP Hà Giang đã phối hợp với MTTQ các cấp và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở KVBG; huy động các nguồn lực và trực tiếp hỗ trợ cho các hộ nghèo, thực hiện thành công các chương trình, mô hình như: “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”...

“Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên KVBG tỉnh, hai bên đã phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng “Nhà mái ấm chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức. Theo đó, chương trình đã hỗ trợ xây dựng nhà cho 5 trường hợp đang công tác trong BĐBP Hà Giang” - ông Vàng Seo Cón cho biết thêm.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP Hà Giang hỗ trợ gia đình cựu chiến binh nghèo trên địa bàn xây dựng nhà ở.

Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và BĐBP Hà Giang đã phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG.

Theo Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP Hà Giang, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố cơ sở chính trị, cũng như thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên biên giới, thúc đẩy nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, an ninh trật tự thôn bản, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”...

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở KVBG. Nhờ đó, đã phát huy được đội ngũ này trong công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc; bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, hòa giải cộng đồng tại các thôn, bản, xây dựng biên giới bình yên...

“Để tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hai bên tiếp tục đưa công tác phối hợp xây dựng, củng cố cơ sở chính trị đi vào chiều sâu; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên KVBG; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới công tác vận động quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đặc biệt, hai bên tiếp tục theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo ở KVBG theo kế hoạch” - Đại tá Lưu Đức Hùng nhấn mạnh.

Danh Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản