Tin mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam, vun đắp giá trị gia đình trong thời kỳ mới

(Mặt trận) - Ngày 16/8, tham luận tại  Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam, vun đắp giá trị gia đình trong thời kỳ mới là nội dung cốt lõi trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần này, Hội LHPN Việt Nam tập trung vào 6 nhóm vấn đề lớn, trong đó 2 vấn đề được coi là cốt lõi, cũng là 2 nội dung dự kiến được phát động thành phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2022 – 2027.

Theo bà Hà Thị Nga, chương trình hành động của Đảng đoàn và Kế hoạch thực hiện của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tập trung xác định các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, các diễn đàn văn hóa, văn nghệ. Khuyến khích mỗi phụ nữ lựa chọn tham gia một loại hình văn hóa, thể thao phù hợp. Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân, hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với vận động phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng việc hỗ trợ phụ nữ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao quyền năng kinh tế;  hỗ trợ để phụ nữ có điều kiện, cơ hội và khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo và tôn vinh tài năng nữ thông qua các giải thưởng...

Bà Hà Thị Nga cũng cho biết, xuất phát từ vai trò đặc biệt của người phụ nữ trong gia đình cũng như trách nhiệm của tổ chức Hội đối với công tác phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam xác định việc hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị gia đình là một trong những nội dung cốt lõi trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang chịu nhiều tác động bởi sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19.

“Nhiều thách thức đang đặt ra cho các gia đình, trong đó có sự biến đổi các thang giá trị, sự lệch chuẩn, sự xuống cấp đạo đức …Vì vậy chọn vấn đề gia đình, bắt đầu từ sự vun đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp, cùng với việc làm thấm sâu những yếu tố bình đẳng, tiến bộ, hiện đại là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Hội LHPN Việt Nam trong giai đoạn tới.” Bà Hà Thị Nga chia sẻ và cho biết ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống – Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, nhận diện và giải pháp”.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhiều nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn, từ việc cơ bản nhận diện gia đình Việt Nam thời hiện đại với những giá trị tổng hòa về văn hóa, về con người, giá trị truyền thống, giá trị hiện đại về gia phong, nề nếp, lối ứng xử; giá trị về hôn nhân, con cái; giá trị về kinh tế...

Hội LHPN Việt Nam đã xác định rõ các giải pháp thực hiện trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đó là: tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với việc lồng ghép các giá trị văn hóa vào nội hàm các tiêu chí để tuyền truyền, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ thực hiện thông qua các mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”, “Khu dân cư an toàn”...; Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ và tổ chức các mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 4 chuẩn mực”...; tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án chăm lo, hỗ trợ phụ nữ về vốn, kiến thức, đảm bảo sinh kế bền vững là giải pháp thiết thực để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục để phụ nữ thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm trong hôn nhân, gia đình, các cấp Hội phải tiếp tục nỗ lực, kiên trì vận động phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới – được xem như một giá trị tiến bộ tác động tích cực đến gia đình hiện đại...

Bà Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng rằng Chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sẽ nhận được sự đồng lòng của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời cam kết Hội LHPN Việt Nam sẽ nỗ lực đồng hành, góp phần cùng với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị khác và cả hệ thống chính trị quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản