Xây dựng tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng lực lượng lao động trong doanh nghiệp Nhà nước

(Mặt trận) - Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp xây dựng tổ chức đảng, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh; nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp.

Tiếp cận tư duy về “đối tác”, “đối tượng” trong bối cảnh mới

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh thì khuyết điểm, vi phạm ít đi

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải ký Quy chế phối hợp 

Ngày 30/5 tại Hà Nội, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức ký kết Quy chế phối hợp. Tới dự có các Uỷ viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  Nguyễn Quang Dương; Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Theo đó, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp xây dựng tổ chức đảng, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh; nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học về nội dung liên quan đến xây dựng tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng lực lượng lao động trong doanh nghiệp Nhà nước.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp; phối hợp trong việc phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn nhằm tham gia đẩy nhanh việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đảng đoàn Tổng liên đoàn lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối vận động công nhân viên chức, người lao động tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phản biện các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, người lao động; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân và người lao động; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Công đoàn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tham gia xây dựng và thực hiện quy chế, tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc…

 Quang cảnh Hội nghị 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo công tác công đoàn thông qua các đảng ủy trực thuộc về định hướng hoạt động, sắp xếp tổ chức, nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn ở các doanh nghiệp.

Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân, viên chức và người lao động; động viên đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, chủ động hội nhập quốc tế. Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn xây dựng thực hiện các dự án nhằm nâng cao đời sống, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng chỉ đạo các đảng ủy thực thuộc lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm giải quyết và trả lời các đề xuất, kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động, của tổ chức Công đoàn theo quy định của pháp luật, hoặc phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc thuộc quan hệ lao động phát sinh; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua cho thấy, Tổng Liên đoàn đã hướng dẫn ban chấp hành công đoàn các cấp chủ động tham gia có hiệu quả trong xây dựng chế độ, chính sách, định mức lao động, tiền lương và các lĩnh vực khác có liên qua trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt các phong trao thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân lao động nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất. 

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc cụ thể hoá chủ trương tham gia xây dựng Đảng và phát triển đảng viên bằng việc xây dựng chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên trong công nhân lao động.

Tăng cường triển khai ký kết phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng triển khai đến cơ sở các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động với nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của công nhân lao động theo vùng, miền. Triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn phục vụ trực tiếp cho đối tượng công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo tổ chức công đoàn trong việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy đảng các cấp tới đoàn viên Công đoàn, người lao động. Một số doanh nghiệp quan tâm xây dựng cổng thông tin điện tử để cán bộ, công nhân viên tra cứu kịp thời những thông tin liên quan về cá nhân, về doanh nghiệp, đơn vị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản