Tin mới

Yên Bái điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đến năm 2030

(Mặt trận) -Để đạt được mục tiêu Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn.

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

 Nhờ làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, trẻ em vùng cao được chăm sóc tốt hơn.

Sau nhiều năm thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của nhân dân, tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm sinh. 

Theo đó, khống chế được tốc độ gia tăng dân số, đưa mức sinh trở về mức sinh thay thế từ năm 2012, đạt 2,08 con/phụ nữ và duy trì trong những năm tiếp theo. 

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mức sinh trên địa bàn tỉnh đã tăng nhanh trở lại. Công bố của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2015 - 2019 cho thấy, tổng tỷ suất sinh trung bình hàng năm của tỉnh Yên Bái là 2,82 con/phụ nữ/năm, là một trong 3 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước. Dự báo, mức sinh của tỉnh trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng cao nếu không có sự can thiệp tích cực và hiệu quả. 

Để đạt được mục tiêu Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thống nhất nhận thức đó là tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả các biện pháp, chính sách hỗ trợ, khuyến khích để người dân sinh ít con hơn, như khuyến khích các cặp vợ chồng, gia đình, tập thể, cộng đồng không có người sinh con thứ ba trở lên; phương châm "Dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt”. 

Tỉnh chỉ đạo quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần chuyển hướng chiến lược từ công tác DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển. Trong đó, xác định rõ mục tiêu giảm nhanh mức sinh chung của toàn tỉnh, sớm đưa về mức sinh thay thế, rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sinh giữa các vùng, các đối tượng là mục tiêu trọng tâm của công tác dân số và phát triển tại tỉnh Yên Bái. 

Nhiệm vụ quan trọng đối với công tác dân số của tỉnh là thực hiện nhiệm vụ kép: vừa tập trung tuyên truyền, vận động sinh ít con, song song với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể được tỉnh đặt ra đối với công tác dân số và phát triển. 

Chú trọng tập trung vận động các đối tượng không kết hôn và sinh con quá sớm, không đẻ dày, không đẻ nhiều con; nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, phụ nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi. Vận động xóa bỏ hủ tục trong hôn nhân, tuyên truyền phòng chống tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hôn nhân, tác hại và hậu quả của nạn tảo hôn.

Việc thực hiện cần đồng bộ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; trách nhiệm liên ngành, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể và cộng đồng tham gia thực hiện. Tiếp tục đưa tiêu chí không sinh con thứ ba trở lên vào hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố và làm cơ sở để xem xét công nhận đơn vị xã, phường đạt chuẩn văn hóa. 

Gắn kết quả thực hiện các mục tiêu về giảm mức sinh được giao cho các địa phương, cơ quan, đơn vị với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, nhất là đối với trách nhiệm của người đứng đầu. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong cuộc vận động giảm mức sinh. 

Cùng với đó, rà soát điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, cần chủ động tổ chức các loại hình cung cấp dịch vụ KHHGĐ phù hợp, đảm bảo mọi người dân có thể tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ; tiếp tục tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ; thực hiện phân phối phương tiện tránh thai dựa vào cộng đồng qua mạng lưới nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số. 

Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu tổng tỷ suất sinh hàng năm trung bình giảm 0,12 con/phụ nữ. 

Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh trên địa bàn toàn tỉnh đạt dưới 2,3 con/phụ nữ, quy mô dân số trung bình toàn tỉnh khoảng 870.000 người. Giai đoạn 2026 - 2030, duy trì mức sinh thay thế tổng tỷ suất sinh trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2,15 con/phụ nữ, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 900.000 người.

Minh Thúy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản