Tin mới

Ðắk Glong phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng

(Mặt trận) -Không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua...

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

Tích cực vận động Nhân dân

Ông Vàng Tráng Di, thôn 2, xã Đắk Som (Đắk Glong), dân tộc Mông, là người uy tín, có nhiều đóng góp tích cực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Với vai trò là đảng viên, người uy tín trong cộng đồng, ông luôn làm gương, để tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Vàng Tráng Di cho biết: “Để tiếng nói của mình thật sự có uy tín trong Nhân dân thì bản thân và gia đình luôn phải gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với đó là vận động con, cháu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, quy định của địa phương”.

Từ kiến thức, kinh nghiệm, trí nhờ của các già làng, nghệ nhân, người uy tín, nhiều lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Đắk Glong được gìn giữ, phát huy 

Tương tự, ông Sầm Minh Đông, bon Kon Hao, xã Đắk Ha (Đắk Glong) cũng là người uy tín trong bon, được người dân yêu mến, tin cậy. Để bà con nghe theo và làm theo, ông luôn gương mẫu trong từng lời nói đến việc làm.

Ông luôn tích cực vận động bà con trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức trong sản xuất, biết lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, ông thường xuyên gần gũi, tuyên truyền, vận động người dân, nhất là tuổi vị thành niên có lối sống lành mạnh, tránh kết hôn sớm, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới...

 Ông Sầm Minh Đông, bon Kon Hao, xã Đắk Ha (Đắk Glong) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, vận động người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Phát huy vai trò trong cộng đồng

Theo thống kê, toàn huyện Ðắk Glong hiện có 53 người uy tín là già làng, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu. Các già làng, trưởng bản luôn gương mẫu, tích cực vận động người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các quy ước, hương ước của thôn, bon, bản được thực hiện tốt. Nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được bảo tồn và phát huy như nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng, lễ cúng bến nước, lễ kết nghĩa…

Theo Phòng Dân tộc huyện Đắk Glong, hằng năm, huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ người có uy tín tham gia các hoạt động xã hội cũng như các phong trào thi đua tại địa phương. Địa phương hướng dẫn họ đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg cũng được thực hiện nghiêm túc. Huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết, khi ốm đau…

Mỹ Hằng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản