Ayun Pa: Biểu dương 25 Người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

(Mặt trận) -Chiều 16-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã năm 2021.

Đồng bào Công giáo Quảng Bình đoàn kết xây dựng quê hương

Già làng, người có uy tín ở tỉnh Phú Yên - cầu nối gắn kết ý Đảng và lòng dân

Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết ''Đồng hành cùng dân tộc''

 Quang cảnh hội nghị 

Trong thời gian qua, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, Người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã tích cực truyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trọng tâm là hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư…

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã Ayun Pa, Người uy tín tiêu biểu trên địa bàn thị xã đã tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; vận động gia đình, dòng họ và người dân trong buôn, làng xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; các tệ nạn xã hội; không vị phạm pháp luật; không nghe và tin theo các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu; đấu tranh tố giác tội phạm; tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong buôn, làng…

Ngoài ra, Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn thị xã Ayun Pa luôn đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc; góp phần khôi phục lại các đội Cồng chiêng của buôn làng, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayu Pa đã tặng giấy khen cho 12 Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; góp phần củng cố và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã năm 2021.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản