Tin mới

Bắc Giang: Quy định một số nội dung về quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) -UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG).

Sơn La: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ Mặt trận các cấp

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 Quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư là một trong những nội dung được quy định trong Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Quyết định quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình MTQG tỉnh Bắc Giang, gồm: Tiêu chí và phương pháp xác định hộ thiếu đất sản xuất, quy định đối tượng ưu tiên, quy trình rà soát, lập và phê duyệt danh sách đối tượng thuộc Dự án 1; quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 4; chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 5; quản lý, thực hiện công tác phát huy vai trò lực lượng cốt cán và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Nội dung số 1, Tiểu dự án 1 của Dự án 10; quản lý, sử dụng ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thuộc nội dung số 2, Tiểu dự án 1 của Dự án 10; trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

NGUYỄN PHƯỢNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản