Tin mới

Bắc Kạn: Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

(Mặt trận) -Chủ động bám sát các chỉ đạo từ Trung ương, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Gương điển hình tiêu biểu tiến tiến các tỉnh Bắc Trung Bộ

Nhiều mô hình kinh tế tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát huy hiệu quả, giúp đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững. 

Bắc Kạn là tỉnh miền núi có đông đồng bào DTTS sinh sống. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, bảo đảm kịp thời và đúng quy định. Trong đó, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đối với từng Chương trình MTQG, đề án, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719. Các Chương trình, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, sâu rộng đã phát huy được hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, từng bước làm thay đổi diện mạo vùng DTTS và miền núi. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 97,3% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 98,5% số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã được phủ sóng điện thoại di động, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 95,4%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 96,3%...

 Nhờ việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chất lượng đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng được nâng cao.

Theo bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, thời gian tới, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tập trung tham mưu cho tỉnh trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác dân tộc. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác dân tộc trong toàn hệ thống chính trị đến người dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”... Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình, dự án, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719.

XUÂN THẮNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản