Bạc Liêu: Phổ biến Nghị quyết Đảng bộ tỉnh tới các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo

(Mặt trận) - Ngày 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần khóa XVI cho các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo.

Ia Pa cung cấp thông tin cho 120 người có uy tín, lực lượng cốt cán

Chư Prông phát huy vai trò “đầu tàu” của người có uy tín

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo và sự vận dụng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban dân vận Tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 11, 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09 về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Việc tuyên truyền, phổ biến đến các nhân sĩ chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh những nội dung cơ bản của các Nghị quyết cả Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Sau hội nghị, các nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo trên cơ sở tập trung nghiên cứu, nắm vững và nhận thức sâu sắc các nội dung của nghị quyết, phổ biến cho tín đồ và nhân dân hiểu biết, có ý thức tham gia thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản