Bạc Liêu:Tuyên truyền bầu cử cho chức sắc, chức việc

(Mặt trận) -Ngày 29/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho hơn 300 chức sắc, chức việc, người có uy tín học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Quảng Ninh: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Lạc Dương: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

 Các chức sắc tôn giáo nghiên cứu tài liệu bầu cử.

Các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín đại diện cho các hệ phái tôn giáo, cở sở tín ngưỡng dân gian và các hội kiến họ người Hoa trên địa bàn tỉnh đã được báo cáo viên của tỉnh giới thiệu những kết quả nổi bật của Đại hội XIII của Đảng.

Về nội dung tuyên truyền bầu cử, ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trực tiếp trình bày. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Quốc hội quyết định tổ chức vào ngày 23/5/2021 trên phạm vi cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến các quy định và giải đáp những kiến nghị, thắc mắc liên quan đến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, vai trò của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian trong tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử.

M.Q

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản