Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ Vắc - xin phòng, chống Covid-19

(Mặt trận) -Sáng 17/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc - xin phòng, chống Covid-19 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận.

Cao Bằng: Góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đóng góp quan trọng của người uy tín ở Đam Rông

Ninh Thuận: Ưu tiên nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc - xin phòng, chống Covid-19
của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái

 Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, Đại đức Thích Minh Huy – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết, đây là số tiền do các chức sắc và các phật tử trên địa bàn tỉnh ủng hộ. 

Đại đức Thích Minh Huy tin tưởng, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng tình, trách nhiệm của toàn thể nhân dân, Việt Nam sẽ  sớm đẩy lùi đại dịch Covid -19, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Oanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản