Tin mới

Bảo Lộc (Lâm Đồng): Đa dạng các mô hình trong xây dựng ''Khu dân cư tiêu biểu'', ''Khu dân cư kiểu mẫu''

(Mặt trận) -Thực hiện các mô hình trong xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều mô hình hay, thiết thực, hiệu quả, đa dạng trên các lĩnh vực. Qua đó, huy động được đông đảo Nhân dân đóng góp sức người, sức của để xây dựng các tuyến đường, hội trường tổ dân phố... Việc xây dựng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thay đổi diện mạo của các xã, phường. 

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

 Thành phố Bảo Lộc với nhiều mô hình đăng ký “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”

Thành phố Bảo Lộc có 164 khu dân cư, năm 2021 có 24 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư tiêu biểu” và 6 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu”. Năm 2022 các xã, phường đã đăng ký xây dựng 27 “Khu dân cư tiêu biểu” và 18 “Khu dân cư kiểu mẫu”.

Điển hình trong việc xây dựng các “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” là các mô hình về phát triển kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường như: Mô hình Giáo họ tự quản về an ninh trật tự tại Giáo họ Giuse thuộc Giáo xứ Vinh Sơn Liêm, phường Lộc Tiến; Mô hình Câu lạc bộ Sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Đạm Bri; Mô hình Đi chợ bằng làn, ứng phó với biến đổi khí hậu, Mô hình Xanh - sạch - đẹp ở phường Lộc Sơn; Mô hình “Giáo xứ Chân Lộc tham gia giữ gìn an ninh trật tự - an toàn giao thông” ở Phường 2; Phường 1 với Mô hình “Vận động bà con Phật tử tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự; xã Lộc Châu với Mô hình “Khu dân cư Giáo họ bình an”... 

Để nâng cao chất lượng các mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”,“Khu dân cư kiểu mẫu”, các khu dân cư đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Các mô hình mới được xây dựng như: “Giảm người nghiện ma túy” ở Tổ 11; Mô hình Không có hộ cận nghèo ở tổ 8; xây dựng cổng chào, đường hoa ở các tổ dân phố Phường 1; Mô hình “Đi chợ bằng làn” ở Phường 2, phường Lộc Sơn, phường Lộc Tiến, xã Lộc Châu; Mô hình “Trồng hoa và cây xanh” ở xã Lộc Thanh, xã Lộc Châu; mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “tổ dân phố an ninh trật tự”, Mô hình Đường xanh, sạch đẹp ở phường BLao; Mô hình Vườn rau an toàn ở Lộc Châu... Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã vận động Nhân dân đóng góp trên 35 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường, sửa chữa, làm sân hội trường tổ dân phố, làm cổng chào giai đoạn 2019-2022. 

Việc xây dựng Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư tiêu biểu” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân; tinh thần đoàn kết, tự chủ của Nhân dân được nâng lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. 

Bên cạnh đó, Bảo Lộc cũng đang tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06 ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 tới các xã, phường. Theo đó, hằng năm, Hội đồng Thẩm định thành phố đánh giá, thẩm định, chấm điểm công nhận “Khu dân cư tiêu biểu”, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh thẩm định công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu”. Trong năm 3 năm, MTTQ thành phố xây dựng 93/164 khu dân cư “Khu dân cư tiêu biểu” đạt 57,3%, trong đó có 22 khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu”. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tham gia ý kiến góp ý vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Lộc Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, công nhận.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc tiếp tục tổ chức đăng ký, phát động, hiệp thương với các tổ chức thành viên và thống nhất với cấp ủy, chính quyền để phối hợp vận động, huy động các nguồn lực xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” gắn với lồng ghép xây dựng xã, phường an toàn, khu dân cư an toàn, vận động Nhân dân đóng góp công sức tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Đồng thời, chú trọng nhân rộng các Mô hình Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẩu cũng như công tác thẩm định, công nhận, biểu dương, khen thưởng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẩu gắn với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm tại địa phương. 

 ĐỨC TÚ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản