Tin mới

Biểu dương điển hình người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2022

(Mặt trận) - Sáng 28/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí bí thư huyện ủy, thị ủy cùng 120 đại biểu đại diện cho 1.289 người có uy tín ở 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã miền xuôi có xã miền núi.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả 2 năm phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2022, khẳng định những kết quả, thành tích và vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiếu số, đồng thời chỉ ra những hạn chế, rút ra những kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cỗ vũ động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Quang cảnh Hội nghị 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.289 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp thường xuyên và có nhiều đổi mới trong phương thức tiếp cận đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín nói riêng, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền; Tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; quan tâm xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở các thôn bản khu vực biên giới”; đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước người có uy tín đã phát huy vai trò gương mẫu, nhiều người thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động con cháu, gia đình, dòng họ tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham gia giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp cùng với các lực lượng công an, quân đội xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân, giữ vững bình yên nơi thôn bản.

Cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững quốc phòng - an ninh. Người có uy tín đã luôn tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, gương mẫu đi đầu để bà con trong thôn, bản noi theo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương; vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp; đi đầu trong việc tìm những phương pháp, cách làm, khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, áp dụng tiến bộ khoa học, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đã có nhiều hộ nông dân người dân tộc thiểu số tại các huyện Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Vĩnh Lộc… đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương sáng về mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại cho thu nhập bình quân mỗi năm trên 100 triệu đồng trở lên.

Đội ngũ người có uy tín bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình luôn gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham gia các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại hội nghị ban tổ chức đã giao lưu với các điển hình người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số về những cách làm hay trong tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân bảo vệ và phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ cột mốc biên giới; vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế; giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa, các lễ hội của dân tộc; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân giữ vững sự bình yên trong đời sống xã hội.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc, miền núi những năm qua. Đặc biệt, biểu dương 120 điển hình người có uy tín tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tập trung triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 xác định.

Tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; động viên đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh và cả nước.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 -2022; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 -2022.

 
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản