Tin mới

Bình Định: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người có uy tín

(Mặt trận) -Ngày 10 và 11.10, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2022.

MTTQ các cấp huyện Lâm Thao phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những "hạt giống đỏ" ở vùng Công giáo Đắk Nông

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tại Hội nghị, 51 người có uy tín ở các huyện An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân đã được thông tin về các chuyên đề: Pháp luật về hòa giải cơ sở; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải trong công tác phối hợp tham gia hòa giải cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; chính sách BHYT, BHXH tự nguyện; thông tin các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.M

Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm trang bị một số kiến thức pháp luật, chính sách mới, giúp cho người có uy tín nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Từ đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần phát triển KT-XH của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

N.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản