Tin mới

Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

Phát huy khả năng của người có uy tín

UBND tỉnh Bình Định đã hoàn tất Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy rất tốt vai trò của mình.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 33 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung theo cộng đồng ở 119 thôn, làng (khu phố); 39 dân tộc thiểu số với khoảng 41.768 người, chiếm 2,81% dân số toàn tỉnh, trong đó có 3 dân tộc cư trú lâu đời là Bana có 21.650 người (chiếm 51,86%), H’rê có 11.112 người (chiếm 26,6%), Chăm có 6.364 người (chiếm 15,2%), và các dân tộc thiểu số khác nhập cư.

Tổng số người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 là 122 người, thuộc 6 huyện (Vân Canh 28 người, Vĩnh Thạnh 32 người, An Lão 40 người, Hoài Ân 13 người, Tây Sơn 7 người, Phù Cát 2 người).

Nhận thức được tầm quan trọng về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nên thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có uy tín đã được cấp ủy, chính quyền ở Bình Định đặc biệt quan tâm.

Qua đó đã góp phần động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy khả năng trong việc vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân; huy động được sự ủng hộ to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thuận, tham gia tích cực trong các phòng trào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.

Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Định, người có uy tín luôn đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình, kinh tế hộ; vận động, hướng dẫn người thân, gia đình và bà con trong thôn cùng nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua không ngừng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4 - 5%. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện.

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, những người có uy tín đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát tiển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp; tích cực vận động con cháu, dòng họ và mọi người dân tham gia các tổ chức đoàn thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Mặt khác, người có uy tín có vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thông qua việc giải thích, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi giục; tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”. Nhờ đó đã hạn chế được tình trạng du canh, du cư, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép, không tham gia, hoạt động truyền đạo trái phép ở các xã vùng sâu và vùng giáp ranh.

Cùng với đó, những người có uy tín còn tích cực vận động đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phong trào xoá nhà tạm, nhà ở đơn sơ, dột nát; Thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở khu dân cư; Tham gia giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ dân cư như khiếu kiện, tranh chấp đất đai, nạn tảo hôn, tự tử, cầm đồ thuốc độc, mê tín dị đoan…

Với những đóng góp mà đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong 10 năm qua, có thể khẳng định, những người có uy tín có vai trò rất quan trọng trong đời sống, trong hoạt động lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là chiếc cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Xuân Bách

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản