Bình Định: Tập trung thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) -Những năm qua, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

''Dân vận khéo'' trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo ở huyện Lâm Hà

Thái Nguyên: Thêm động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

 Diện mạo làng quê huyện Vĩnh Thạnh có nhiều thay đổi.

Trong năm 2023, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719). Qua đó, giúp thay đổi đời sống đồng bào DTTS, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Theo ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, hiện nay, huyện đang gặp một số vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Đơn cử như: Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG 1719, hiện nay các hộ dân tại các khu phố, thôn, làng đặc biệt khó khăn không thuộc các xã khu vực II, III vẫn thực hiện nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng nhưng không được hưởng chế độ theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Vĩnh Thạnh đề nghị bổ sung đối tượng khu phố thôn, làng đặc biệt khó khăn không thuộc các xã khu vực II, III được thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân của Tiểu dự án 1, Dự án 3. Hay như nội dung 2 (Hỗ trợ nhà ở): Theo Điều 7, Thông tư số 02/2022/TT- UBDT ngày 30/6/2022 “Hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương; nội dung hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm C khoản 5 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ”.

Theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính thì nguồn kinh phí triển khai hỗ trợ là vốn sự nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình lại là nguồn vốn đầu tư nên các đơn vị, địa phương lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện và thanh quyết toán nguồn vốn. Vì thế, đề nghị điều chỉnh nguồn vốn thực hiện nội dung 2 (hỗ trợ nhà ở) thuộc Dự án 1 sang nguồn vốn sự nghiệp hoặc có hướng dẫn cụ thể về quy trình thanh, quyết toán kinh phí đầu tư đảm bảo theo quy định.

THÀNH NHÂN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản