Bình Phước: Gặp mặt Già làng, người có uy tín cộng đồng dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -“Đây là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân”, là một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh Bình Phước đánh giá, ghi nhận tại buổi họp mặt các già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2023 diễn ra mới đây.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

Năm qua, công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước quan tâm, tập trung nguồn lực để chăm lo; đồng thời, phân bổ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số. Kết quả, trong năm đã hỗ và xây dựng 826 căn nhà, trị giá hơn 66 tỷ đồng; sửa chữa 9 căn, trị giá gần 240 triệu đồng; hỗ trợ cây con giống cho các hộ dân liền kề khu vực biên giới trị giá 120 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 220 triệu đồng….

 Các Già làng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đạt được kết quả trên, có sự đóng góp rất quan trọng của già làng, người có uy tín. Đây là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, là địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự; là hạt nhân quan trọng tích cực vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

 Vai trò của các Già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số là rất lớn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, trong đó đánh giá cao vai trò của già làng, người có uy tín, đồng thời, mong muốn trong thời gian tới già làng, người có uy tín tiếp tục cùng chung sức, cộng đồng trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với các nội dung do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức.

Dịp này, các vị già làng, người có uy tín cũng đã nêu một số ý kiến, góp ý, đề xuất về các vấn đề liên quan đến việc cấp đất ở; chính sách miễn giảm học phí cho con em đồng bào DTTS; quan tâm giải quyết công ăn việc làm và việc đào tạo nghề cho con em đồng bào DTSS có trình độ học vấn từ Cao đẳng, Đại học trở lên; quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho già làng, cho người đồng bào DTTS; có biện pháp cùng với già làng, người có uy tín tuyên truyền hơn nữa tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS; việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng để giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững; ... Các vấn đề đều được các Sở, ban, ngành liên quan xem xét trả lời ngay tại buổi họp mặt.

MT - KT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản