Tin mới

Bình Phước:Liên kết sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Toàn tỉnh Bình Phước có 97,8% số người dân tộc thiểu số (DTTS) làm kinh tế nông nghiệp. Tỉnh đang khuyến khích đồng bào DTTS liên kết thành lập các hợp tác xã (HTX) nhằm tạo chuỗi giá trị trong sản xuất, nâng cao thu nhập. 

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Triển khai thí điểm mô hình trồng xen canh cây bơ kết hợp với các cây trồng khác trong vườn cây Điều và cây Cà phê cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Liên minh HTX Bình Phước)

 Theo thống kê, trong 200 HTX toàn tỉnh đang hoạt động thì 33 HTX có thành viên người DTTS tham gia với 540 người. Trong đó, ba HTX có 100% thành viên là người DTTS. HTX đã xây dựng được chuỗi giá trị sản phẩm sạch, an toàn theo hướng hữu cơ. Bình Phước có kế hoạch đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng trình độ, nâng cao năng lực quản lý, đưa HTX hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

NHẤT SƠN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản