Bình Thuân: Gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc và người tiêu biểu

(Mặt trận) - Chiều 2/1, MTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân (Bình Thuận) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Tân tổ chức họp mặt cho 80 vị chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc và người tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Hòa Bình: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU tại huyện Đà Bắc

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Hàm Tân đã thông tin đến các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc và người tiêu biểu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của huyện Hàm Tân; đồng thời lắng nghe và giải đáp một số ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tôn giáo, dân tộc trong thời gian qua.

Được biết, năm 2020, các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện Hàm Tân, đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống cũng như tích cực tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí cho công tác chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề đến đồng bào các tỉnh miền Trung, các tôn giáo, dân tộc huyện Hàm Tân cũng đã tích cực tham gia ủng hộ, chia sẻ mọi khó khăn đến với đồng bào vùng lũ .

Mong rằng trong thời gian tới, các tôn giáo, dân tộc tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một tốt hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản