Tin mới

Bình Thuận: Thăm chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 19/3, bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Ramưwan của đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo Bàni tại huyện Tuy Phong và huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Bình Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan các vị Sư cả, chức sắc Hồi giáo Bàni tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình 

Tại các nơi đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân Linh, chúc các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni đón Tết Ramưwan vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm, thông tin một số kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội của  tỉnh Bình Thuận năm 2022, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng và bà con người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương .

Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thay mặt Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni, Sư cả Xích Dự - Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni, đã gửi lời cám ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện trong thời gian qua đối với đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni. Thời gian tới đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni sẽ cùng các vị chức sắc và người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Chăm nói riêng và người dân tộc nói chung trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy vai trò của mình, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia tốt các cuộc vận động do địa phương phát động.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tặng 20 phần quà cho Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận và các vị chức sắc là lãnh đạo Hội đồng Sư cả, các tín đồ tiêu biểu theo đạo Hồi giáo Bàni.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản