Tin mới

Bình Thuận: Truyền thông về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là chương trình) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021 – 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng đại lễ Phật đản tại huyện Phú Tân

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận thăm và tặng quà cho đồng bào Chăm ở huyện Tánh Linh. 

Theo đó mục tiêu là tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030. Giai đoạn 1, từ năm 2021 - 2025 nhằm triển khai đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, phát huy những thành quả đã đạt được và tiếp tục giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc cho đồng bào vùng DTTS và MN. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hộ DTTS nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất. Tập trung huy động cao nhất mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN phát triển nhanh, bền vững hơn.

UBND tỉnh yêu cầu tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và hàng năm. Tuyên truyền về kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền, vận động đồng bào, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN. Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện các đề án, dự án của chương trình. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đối với sự phát triển của vùng đồng bào DTTS nói chung và trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện chương trình nói riêng. Tuyên truyền thường xuyên các tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng DTTS và MN của các địa phương, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập. Mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mô hình bảo vệ môi trường, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc. Thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào vùng DTTS và MN.

Tuyên truyền truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chống lại các luận điệu lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam của các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền ở địa phương và tỉnh. Những tồn tại, hạn chế, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN nói riêng…

D.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản