Cà Mau: Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với BĐKH

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh, các tổ chức tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (Chương trình phối hợp) giai đoạn 2023 – 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang thăm, chúc mừng Lễ Phật đản

Lan tỏa từ nêu gương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang

Người có uy tín tỉnh Bình Phước - cầu nối vững chắc ý Đảng, lòng dân

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng các tổ chức tôn giáo ký kết Chương trình phối hợp

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể, có nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực như: Trồng cây xanh, hoa kiểng, xây dựng lò đốt rác,…góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thói quen của nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tôn giáo và người dân trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Nhiều nội dung của chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Chương trình phối hợp nhận được sự đồng tình ủng hộ các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo.

Việc thực hiện chương trình phối hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khẳng định đường hướng đúng đắn, sống “Tốt đời - đẹp đạo” của các tôn giáo. Đồng thời, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Sở TNMT tỉnh cùng các tổ chức tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2026.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; khuyến khích các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời, hướng tới cuộc sống xã hội hài hòa với thiên nhiên, từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường,...

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 4 tập thể tôn giáo có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020.

THANH MINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản