Tin mới

Cà Mau: Hơn 100 chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

(Mặt trận) -Sáng 17/8, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII cho hơn 100 chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Ông Trần Văn Tý, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản 4 nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị đã được báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản 4 nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Hơn 100 chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín dự Hội nghị.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện nhằm góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

 Băng Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản