Tin mới

Cà Mau: Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ngày 17/6, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau  tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tham dự có các trưởng, phó phòng dân tộc các huyện, TP Cà Mau và 74 đại biểu là người có uy tín trong tỉnh. Cùng dự có ông Trần Hoàng Nhỏ, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

 Ông Trần Hoàng Nhỏ, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng quà  cho các vị là người có uy tín, tại buổi họp mặt.

Tỉnh Cà Mau hiện có 75 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, dân tộc Khmer 53 người, dân tộc Hoa 10 người, dân tộc Kinh 12 người.

Người có uy tín trên địa bàn tỉnh đa số là người cao tuổi, cán bộ hưu trí, giáo viên dạy chữ Khmer, tham gia công tác tại các ấp/khóm, xã/phường, tổ dân cư, ban quản trị các chùa, Salatel, các hội, đoàn thể… Đây là những người có nhiều kinh nghiệm truyền đạt kiến thức và sản xuất kinh doanh; có nhận thức sâu sắc về thực tiễn và trong quá trình tham gia cách mạng, là người tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Có khả năng đoàn kết, tập hợp đông đảo quần chúng Nhân dân, là những nhân tố tích cực trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu.

Phát huy vai trò, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đãgóp phần quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có uy tín, như: tặng quà vào các dịp Tết, lễ của đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tặng quà người có uy tín bị ốm đau, hỗ trợ tang tế; cung cấp thông tin, cấp miễn phí các loại sách báo, tạp chí…

Tại buổi họp mặt, có 13 vị người có uy tín được Ban Dân tộc tỉnh tặng điện thoại thông minh từ sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm nhằm phục vụ hoạt động chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, ngày 16/6, các đại biểu là người có uy tín được tham gia buổi tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, được tìm hiểu 4 nội dung chính: Quyền của người dân tộc thiểu số trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam; Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay./.

Quỳnh Anh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản