Cẩm Thủy quan tâm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống, thời gian qua, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khởi sắc trên vùng quê cách mạng của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Thái Nguyên: Khi vai trò Người có uy tín được phát huy

 Ông Triệu Văn Nguyên, người có uy tín thôn Bình Sơn (xã Cẩm Bình) là tấm gương đi đầu trong công tác dân vận vùng đồng bào DTTS huyện Cẩm Thủy.

Thôn Bình Sơn, xã Cẩm Bình là “điểm sáng” trong công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS của Cẩm Thủy. Ông Triệu Văn Nguyên, dân tộc Dao, người có uy tín thôn Bình Sơn chia sẻ: Là thôn có 100% đồng bào DTTS sinh sống nên công tác dân vận luôn được chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đặc biệt chú trọng. Để triển khai tốt công tác dân vận, chi ủy đã giao trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời giải đáp những vướng mắc, băn khoăn của người dân để họ hiểu và thực hiện. Nhờ làm tốt công tác dân vận, trong những năm qua, Bình Sơn không có đơn, thư vượt cấp. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Nhân dân thôn Bình Sơn đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến hơn 1.000 m2 đất, bê tông hóa 100% đường nội thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, nâng cấp chỉnh trang nhà văn hóa thôn; trồng 230 gốc cau trên trục đường chính của làng; trồng hoa hai bên đường thay thế cỏ dại; giữ gìn vệ sinh môi trường. Năm 2017, Bình Sơn đạt thôn NTM. Hiện thu nhập của người dân đã đạt hơn 53 triệu đồng, toàn thôn chỉ còn 3 hộ nghèo. Nhân dân trong thôn đang nỗ lực hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, cùng với xã Cẩm Bình phấn đấu về đích xã NTM nâng cao năm 2023.

Đồng chí Cao Văn Vượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Thủy, cho biết, nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, huyện đã chỉ đạo các Đảng bộ, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các ban, ngành liên quan ban hành các văn bản cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Kết luận 65-KL/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; MTTQ và các đoàn thể, các ban, ngành tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện công tác dân tộc gắn với việc thực hiện các chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đáp ứng lợi ích thiết thực của đồng bào DTTS, phù hợp với từng địa phương.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; thường xuyên quan tâm, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận... Từ đó, tạo sự lan tỏa, thu hút Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ đói; hộ nghèo người DTTS năm 2022 còn 1.363 người (theo tiêu chí mới), hộ cận nghèo là 1.601 người; giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc; thu nhập bình quân đầu người (năm 2022) là 38,6 triệu đồng/người, tăng 11,4 triệu đồng/người so với năm 2019; 100% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt; xóa tình trạng nhà tạm, nhà dột nát; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; giải quyết cơ bản vấn đề đất sản xuất cho nông dân thiếu đất. Đến nay, toàn huyện có 10/16 xã đạt chuẩn NTM (đạt 62,5%); 1 xã đạt NTM nâng cao; có 47 thôn đạt chuẩn NTM, 7 thôn NTM kiểu mẫu.

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS tại địa phương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Thủy Ngô Anh Thúy cho biết: Trước tiên, phải xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khuyến khích sự chủ động, tham gia của đồng bào DTTS với quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đời sống, tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS để chủ động tham mưu, đề xuất, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, tìm giải pháp giải quyết hiệu quả...

Thời gian tới, huyện Cẩm Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, Nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc; giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào DTTS trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, huyện Cẩm Thủy sẽ tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận, công tác dân tộc ở các cấp; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản