Tin mới

Cánh tay nối dài của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương

(Mặt trận) -Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đã đi đầu trong vận động, tuyên truyền người dân chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ðặc biệt là trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh biên giới...

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

 Người có uy tín bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Với 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hiện có 167 người được suy tôn là người uy tín. Những năm qua, người có uy tín trong huyện đã tích cực phát huy vai trò trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nổi bật trong đó là tuyên truyền, vận động người dân tham gia, hưởng ứng các mô hình tự quản, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Trong năm 2019, toàn huyện có 90/235 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình “5 không” với 7.410 hộ dân ký cam kết thực hiện; 178/235 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ an ninh tự quản” với 13.797 hộ dân ký cam kết tham gia; 178/235 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường” với 14.027 hộ ký cam kết tham gia. Trong đó, người uy tín giữ vai trò quan trọng trong triển khai, thực hiện. Tại khu dân cư, họ gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu như ông Quàng Văn Báo, người có uy tín bản Noong Luông, xã Rạng Ðông luôn là người đi đầu trong công tác vận động bà con, các dòng họ trong cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Không chỉ vận động người dân chấp hành, tuân thủ đúng quy ước, hương ước ở khu dân cư, ông Báo còn tham gia hòa giải thành công hơn 15 vụ mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn, không để các vụ việc bất hòa kéo dài, diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Còn ông Lầu A Di, người có uy tín bản Há Dùa, xã Tênh Phông đã khéo léo tuyên truyền vận động bà con trong bản không nghe lời kẻ xấu, thực hiện tốt việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ðể giữ chân bà con ở lại quê hương, không di dịch cư tự do, ông tích cực tham gia quản lý và bảo vệ, phát triển rừng ở địa phương, đồng thời, vận động người dân trồng được 11ha rừng phòng hộ, giúp họ có sinh kế bền vững...

Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo cho biết: Những đóng góp của người uy tín đã góp phần thiết thực đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng dân cư. Họ thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, đóng góp tích cực cho sự phát triển của huyện trong suốt thời gian qua.

Cùng với huyện Tuần Giáo, 1.239 người có uy tín trong cộng đồng dân cư toàn tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Họ tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở, tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phối hợp với tổ an ninh nhân dân vận động con cháu, gia đình, dòng họ ký cam kết phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Các vị này còn là hạt nhân tích cực giúp các ngành chức năng vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thành lập cụm liên kết về an ninh trật tự ở các địa bàn giáp ranh, tham gia các câu lạc bộ pháp luật ở các xã, bản, khu dân cư; trực tiếp tham gia và giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở. Một số nơi, người có uy tín giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng các mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm, xây dựng hòm thư tố giác, cung cấp nhiều tin quan trọng giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội. Trong năm 2019, người có uy tín đã vận động, xây dựng thành công 1.658 khu dân cư triển khai phòng, chống tội phạm với 182 hòm thư tố giác tội phạm. Từ các mô hình này, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 2.000 tin quan trọng giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong công tác phòng, chống ma túy, đội ngũ người có uy tín đã góp phần cùng với toàn dân xóa bỏ nhiều diện tích cây thuốc phiện, tụ điểm buôn bán, tàng trữ ma túy, giúp các đơn vị chức năng bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán chất ma túy. Họ phối hợp với chính quyền, lực lượng công an viên, dân quân ở cơ sở tích cực đấu tranh làm hạn chế di cư tự do và lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật gây mất ổn định trên địa bàn, đặc biệt là tại các huyện biên giới...

Với uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực sự là cánh tay nối dài của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội và tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

 Diệp Chi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản