Tin mới

Cao Bằng: Phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Những người có uy tín trong cộng đồng người DTTS tỉnh Cao Bằng là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc và cũng là hạt nhân đoàn kết ở khu dân cư.

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

 UBND huyện Quảng Hòa tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS”, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng, huyện Quảng Hòa có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 97%. Chính vì lẽ đó, người có uy tín tại các địa phương đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Toàn huyện hiện có 183 người có uy tín, phân bố đều tại 19 xã, thị trấn. Họ đều là những cá nhân được cộng đồng tín nhiệm, có khả năng tập hợp, thuyết phục mọi người nghe và làm theo những điều đúng đắn. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên tuyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xóa bỏ hủ tục…

Ông Chu Văn Bảo, xã Cách Linh là người uy tín tiêu biểu tại địa bàn huyện Quảng Hòa phấn khởi chia sẻ: “Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự tín nhiệm tuyệt đối của nhân dân, tôi trở thành người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ý thức được vai trò, trọng trách lớn lao đó, thời gian qua tôi luôn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tại khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khuyến khích mọi người phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Được biết, để đẩy nhanh quá trình bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Bảo đã tích cực vận động gia đình, con cháu cùng người dân hiến đất, đóng góp ngày công. Không chỉ hoàn thành xuất sắc, trách nhiệm công tác xã hội, ở góc độ gia đình, ông Bảo cùng người thân luôn luôn học hỏi kiến thức, xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế như chăn nuôi trâu bò, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình ông Bảo luôn có nguồn thu nhập ổn định. Điều đáng nói, để giúp bà con khu dân cư cùng phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, ông Bảo luôn nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức bản thân đã học hỏi được.

Còn bà Triệu Thị Trang, người có uy tín nhiều năm nay tại xã Lương Thông, huyện Hà Quảng lại cho biết: “Để đáp lại sự quý trọng, tin tưởng của người dân, tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên thực tế, mình phải là người gương mẫu trong mọi mặt đời sống thì nói đồng bào mới nghe”.

 Người có uy tín ở Cao Bằng đóng góp tích cực trong việc tham gia bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo chia sẻ của ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng: Những năm qua, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn được các cấp, chính quyền trên địa bàn tỉnh đặc biệt Người có uy tín thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, đi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các tỉnh bạn và Trung ương. Việc thăm hỏi, động viên người có uy tín cũng được lãnh đạo địa phương chú trọng và quan tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn, trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện, tăng cường lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, bài trừ hủ tục, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, xây dựng nếp sống văn minh trong vùng đồng bào DTTS, giữ vững an ninh trật tự. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho người có uy tín cũng như thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có uy tín...

AN NHƯ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản