Tin mới

Cao Bằng: Tuyên truyền tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cho 80 chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo

(Mặt trận) -Ngày 26/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 cho 80 đại biểu là chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Khởi sắc những miền quê ở tỉnh Yên Bái

Sóc Trăng đẩy mạnh phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu được truyền đạt các nội dung: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Nghị định số 162/2017-NĐ-CP, ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII) về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo”;Kế hoạch số 314/KH-MTTQ-BTT ngày 4/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và một số văn bản khác liên quan đến công tác tôn giáo.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động quần chúng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo trong thực hiện các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; cập nhật những thông tin, kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó thực hiện tốt hơn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

T.A

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản