“Chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Qua đó, đã khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

 Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của Nhân dân, nhà văn hóa thôn Đồng Hải, xã Hải Long được đầu tư xây dựng khang trang.

Đến xã Phú Nhuận, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay vượt bậc của vùng quê nơi đây. Có được thành quả ấy là nhờ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Để việc thực hiện quy chế đi vào chiều sâu, hiệu quả, xã đã công khai, thông báo để Nhân dân biết các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ, việc sử dụng các khoản huy động đóng góp của Nhân dân, bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, qua hệ thống loa truyền thanh, họp khu dân cư, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình. Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, tình cảm, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân trong giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Năm 2010, thời điểm xã bắt đầu triển khai chương trình XDNTM, hệ thống đường giao thông vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều thôn chưa có nhà văn hóa, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất của người dân thiếu và yếu. Trên tinh thần lấy người dân làm “chủ thể” trong XDNTM và phát huy dân chủ ở cơ sở, đảng ủy, chính quyền xã đã đưa công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn ra bàn bạc với Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất. Đồng thời, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công các công trình. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Hiện bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 60,6 triệu đồng/năm.

Đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC huyện, cho biết: Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hàng năm, ban chỉ đạo huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện QCDC đến các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn huyện. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDC thông qua việc phối hợp thông tin kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính...

Ngoài việc công khai những chủ trương, chính sách, thông báo cho mọi người dân biết, bàn bạc, thống nhất để cấp có thẩm quyền quyết định và giám sát, các cấp ủy, chính quyền trong huyện còn quan tâm thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân từ cơ sở. Các xã, thị trấn thực hiện mô hình “một cửa”, một cửa liên thông; đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà cho Nhân dân. Thực hiện tốt QCDC trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã làm chuyển biến phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, sách nhiễu Nhân dân và yếu kém trong quản lý... Từ đó, ý thức làm chủ của Nhân dân được thực hiện tốt hơn, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên người dân tích cực góp công, góp của chung tay XDNTM... Đến nay, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 71 thôn đạt chuẩn NTM; 17 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Thời gian tới, huyện tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC cơ sở. Nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức và Nhân dân. Thực hiện tốt quy định về chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của công dân ngay khi vụ việc mới phát sinh, không để vụ việc kéo dài dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp hoặc hình thành điểm nóng. Tăng cường đối thoại với Nhân dân; tăng cường các hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ công dân, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở.

Quốc Hương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản