Chính phủ phê duyệt danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025

(Mặt trận) - Ngày 14/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký Quyết định 1227/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Lâm Hà (Lâm Đồng): Trao gần 4.500 suất quà tết cho các hộ cận nghèo, hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số

“Trong thành công chung, có đóng góp lớn của đồng bào Công giáo Thanh Hóa”

Phát huy vai trò của người có uy tín thực hiện công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

 Ngày 23/5/2021, đồng bào dân tộc Khmer huyện biên giới Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Ảnh: TTXVN

Theo Quyết định này, 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn bao gồm: La Hủ, Phù Lá, La Chí, Kháng, Hà Nhì, Xinh - mun, Co, Tà - ôi, Cơ tu, Khơ - mú, Bru - Vân Kiều, Mnông, Ra - giai, Xơ - đăng, Hmông, Xtiêng, Gia - rai, Dao, Nùng, Tày, Sán Chay, Lào, Giáy, Giẻ - Triêng, Mường, Ba - na, Hrê, Chăm, Ê-đê, Cơ - ho, Khơ - me, Mạ.

14 dân tộc có khó khăn đặc thù gồm: Ơ - đu, Brâu, Rơ - măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn, La Ha.

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo quy định hiện hành.

Các dân tộc có khó khăn đặc thù được phê duyệt tại Quyết định này được tiếp tục thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với các dân tộc thiểu số rất ít người đã ban hành và còn hiệu lực.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản