Chư Prông: Các tôn giáo ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026.

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện. Ông Kpui Hồ Công Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cùng các tổ chức tôn giáo đã thảo luận thông qua và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026. Nội dung trọng tâm của chương trình là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và Nhân dân, thúc đẩy Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT”. Phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% chức sắc, chức việc, tu sĩ, các tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc tích cực hưởng ứng tham gia BVMT.

 Đại diện các tôn giáo huyện Chư Prông tham gia hội nghị ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026. 

Phát huy có hiệu quả các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực, chủ động trong thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời mái nhà, áp dụng các biện pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng phù hợp, hiệu quả.

Tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân. Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và người dân tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo.

Khuyến khích các hoạt động từ thiện, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với những người nghèo khó, người khó khăn tại cộng đồng khi gặp thiên tai, bão, lũ...

 Người uy tín xã Ia Vê huyện Chư Prông vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo tại địa phương chung tay bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đưa nội dung BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm, những khóa bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc thi, sáng kiến về BVMT; đẩy mạnh việc tuyên dương và khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, phát huy vai trò nêu gương của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trong tham gia thực hiện BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ, ngành Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng để vận động thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan, nhằm đảm bảo hiệu quả của việc thực hiện Luật BVMT năm 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu.

N.THANH 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản