Tin mới

Chung tay thực hiện tốt chính sách dân tộc ở khu vực biên giới

(Mặt trận) -Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên tắc, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, những năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký Quy chế phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội để chung tay nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, biển đảo.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, BĐBP Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng dân quân và già làng tuần tra bảo vệ biên giới.

Chung tay chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ Tư lệnh BĐBP giai đoạn 2016-2021 cho thấy, hai cơ quan đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của địa phương. Kết quả, đã tuyên truyền được 180.661 buổi với 8.463.137 lượt người tham gia. Ban dân tộc các tỉnh, thành phố và các đơn vị BĐBP đã phối hợp tổ chức 124 lớp tập huấn cho 11.395 lượt cán bộ chủ chốt các xã, thôn, cán bộ làm công tác dân tộc, già làng, trưởng bản, người có uy tín và cán bộ BĐBP những kiến thức về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và về công tác vận động đồng bào các dân tộc...

Các đơn vị BĐBP cử 171 cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, 474 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, 322 cán bộ tăng cường xã; giới thiệu 2.096 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phân công 9.661 đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Mặt khác, để góp phần đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân khu vực biên giới nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đến với Quốc hội, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng rất tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào vấn đề xây dựng pháp luật, thẩm tra và phối hợp thẩm tra các dự án luật. Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có quy chế phối hợp với HĐDT của Quốc hội về vấn đề này.

Tại các phiên họp thẩm tra, phối hợp thẩm tra, các hội nghị, hội thảo xây dựng luật, HĐDT của Quốc hội đã tổ chức mời các bộ, ngành, chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến, trong đó có sự tham gia của Bộ Tư lệnh BĐBP đối với các dự án luật liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm có liên quan đến dân tộc thiểu số... Trong các chuyên đề giám sát, khảo sát của HĐDT hoặc giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao HĐDT chủ trì đều nhận được sự quan tâm phối hợp tích cực, chủ động tham gia giám sát của Bộ Tư lệnh BĐBP. Đặc biệt là sự tham gia giám sát chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Những tín hiệu tích cực

Có thể thấy rằng, thông qua quy chế phối hợp hàng năm, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBDT và HĐDT của Quốc hội đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ở khu vực biên giới, hải đảo, như: Các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, Chương trình 135, 134, Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 của Chính phủ và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Từ đó, mỗi năm, số hộ nghèo giảm từ 3-5%, nhiều mô hình thôn, bản, gia đình văn hóa, làm kinh tế giỏi đã phát huy hiệu quả.

Quân y BĐBP An Giang khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân đồng bào Khmer xã Nhơn Hưng, An Phú, huyện Tịnh Biên. 

Qua đó, đã huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tăng cường đầu tư xây dựng khu vực biên giới, hướng dẫn đồng bào các dân tộc cách thức tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống, động viên đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Mới đây, Đảng ủy BĐBP đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW ngày 5/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới. Tại hội nghị này, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ tăng cường xã; đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và đảng viên phụ trách hộ gia đình. Duy trì, nhân rộng các phong trào, chương trình, mô hình của BĐBP giúp dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc gắn với nâng cao hiệu quả các phong trào bảo vệ biên giới, nhất là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” ở cơ sở gắn với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương để xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Cẩm Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản