Tin mới

Đắk Nông chung tay vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Thời gian qua, các đơn vị, đoàn thể tỉnh Đắk Nông tăng cường  tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các tầng lớp Nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương.

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Đảng và Nhà nước đã có những quan tâm đặc biệt nhằm phát triển toàn diện khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; từng bước hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 Xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) duy trì, phát triển văn hóa truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Đắk Nông đã thúc đẩy thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tỉnh cũng quan tâm, chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Với vai trò của mình, các đơn vị, tổ chức, hội đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Anh Trần Việt Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Toàn tỉnh có khoảng 48.000 thanh niên dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ khoảng 31% trong tổng số thanh niên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhận thức rất rõ, vị trí vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, nhất là đối tượng thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều nội dung đổi mới, đa dạng về hình thức”.

Tương tự, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông thường xuyên thăm, nói chuyện và tặng quà bà con bon Sanar, xã Đắk R’măng (Đắk Glong) - bon kết nghĩa với đơn vị. Tại đây, lãnh đạo Hội tuyên truyền, kêu gọi bà con yên tâm sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Bà con tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nêu cao cảnh giác, “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

Chia sẻ về câu chuyện nhóm đối tượng dùng súng, dao tấn công trụ sở UBND hai xã của huyện Cư Kuin, Đắk Lắk diễn ra vào tháng 6 vừa qua, già làng Y Bông, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) bức xúc cho rằng: “Hành vi của các đối tượng trong vụ việc là không thể chấp nhận được, không thể ngụy biện. Sống đại đoàn kết mà làm như thế là không đúng, trong thôn, bon mình phải giữ vững đại đoàn kết”.

Linh Thư

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản