Đak Pơ tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Sáng 8-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Hồ Chí Minh

Tiền Giang: Gặp gỡ tổ chức tôn giáo - dân tộc tiêu biểu mừng Xuân Quý Mão

Tham gia hội nghị có 65 đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư và người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, trong thời gian 1 ngày các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai truyền đạt các chuyên đề về Chương trình số 29-CTr/TU ngày 20-1-2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 1603/KH-UBND ngày 21-7-2022 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 2281/KH-UBND ngày 9-10-2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở và người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nắm được Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

NGỌC ANH

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản