Tin mới

Dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang

(Mặt trận) -Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, bà con nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước để tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

Giáo dân huyện Hưng Nguyên lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Đẩy mạnh giám sát Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn Thủ đô

 Đồng bào dân tộc xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình phát triển vùng lạc hàng hóa tại địa phương. Ảnh: Khánh Quyên.

Tỉnh Tuyên Quang có trên 78 vạn dân, trong đó có 53,7% là đồng bào DTTS. Trong những năm qua, cộng đồng các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị từ cơ sở. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã bố trí hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình phát triển khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, tỉnh đã luôn quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Do đó, với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả tích cực.

Tiêu biểu như huyện Chiêm Hóa, với đặc thù là huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống. Những năm qua, huyện Chiêm Hóa xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Thực hiện công tác dân vận, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã làm tốt việc quán triệt, học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo trên các mặt công tác, trong đó có công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào DTTS để thông qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Ông Triệu Đức Long - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa cho biết, đến nay, điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, mọi mặt đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Kết quả đó có được là do địa phương đã làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận trong đồng bào DTTS. Từ đó, giúp huyện có thêm nguồn lực cũng như sức bật để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Còn tại huyện Na Hang, bà Đàm Thanh Hương - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho rằng, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Na Hang đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch đồng thời yêu cầu các đơn vị chọn các mô hình, điển hình dân vận khéo bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, nhiều chương trình, dự án triển khai thực hiện đều được người dân đồng tình ủng hộ.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm, trên 99% hộ DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia, 95% hộ DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 44,5 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Tuyên Quang đã kiên cố hóa trên 1.000km kênh mương; xây dựng 934 nhà văn hóa xã, thôn, tổ dân phố; bê tông hóa 633 km đường giao thông nội đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, số tiêu chí bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã…

Ông Nguyễn Hưng Vượng - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, tỉnh đã tăng cường cải cách hành chính, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, các chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS và miền núi.

“Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào DTTS trong sạch, vững mạnh” - ông Vượng nói.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản