Tin mới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Những năm qua, các huyện miền núi Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Một buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Việc tuyên truyền được áp dụng bằng nhiều hình thức đan xen, lồng ghép hoặc đơn lẻ chuyên sâu, như: tổ chức hội nghị, tuyên truyền lưu động; mở các lớp tập huấn tuyên truyền PBGDPL; trợ giúp pháp lý thông qua câu lạc bộ pháp luật của địa phương...

Điển hình như huyện Mường Lát hàng năm đều tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào các dân tộc. Thông qua lớp tập huấn các học viên là những cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn, bản, đại diện các hộ gia đình sẽ được báo cáo viên pháp luật của huyện truyền đạt các chuyên đề về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Luật Bình đẳng giới; Luật Hòa giải; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên cũng tích cực trao đổi thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào; mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân... Thực hiện đề án tăng cường công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, từ năm 2017-2021, huyện Quan Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý đến từng bản, hộ gia đình trên địa bàn được 65 buổi, thu hút 1.876 lượt người tham gia, nội dung PBGDPL gồm: Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Biên giới quốc gia, Luật Tố cáo, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Tiếp công dân...

Huyện Quan Sơn cũng tăng cường PBGDPL cho đồng bào Mông của 3 bản trên địa bàn hai xã Sơn Thủy và Na Mèo về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền về hoạt động bình đẳng giới.

Qua đó, giúp người dân thay đổi tư tưởng định kiến giới, xóa bỏ các quan niệm lạc hậu về giới, chuyển đổi hành vi phân biệt ứng xử, góp phần vào sự phát triển tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc Mông...

Để góp phần thực hiện tốt các kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Ban Dân tộc phối hợp với các huyện miền núi đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức được 5 hội nghị với 479 đại biểu tham gia, đối tượng chủ yếu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào Mông, đồng bào khu vực biên giới..., góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Xuân Minh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản