Tin mới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

(Mặt trận) -Những năm qua, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói chung, đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú nói riêng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tập huấn kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú ở huyện Mường Lát.

Theo thống kê, hiện nay huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có 16.782 người dân tộc Mông, 1.022 người dân tộc Khơ Mú, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, kiến thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú, từ năm 2020 đến nay huyện Mường Lát đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức được 5 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 1.000 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân vùng dân tộc Mông và Khơ Mú. Ngoài ra, Phòng Dân tộc huyện phối hợp với các xã, thị trấn vùng dân tộc Mông, Khơ Mú tổ chức 2 cuộc tuyên truyền, PBGDPL cho gần 500 lượt người. Nội dung tuyên truyền được tập trung các văn bản luật, như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Luật Bình đẳng giới; Luật Hòa giải; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh quốc gia; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện... Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên, người dân vùng đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú huyện Mường Lát nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL đối với đồng bào DTTS nói chung, đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú ở huyện Mường Lát còn một số hạn chế, như: Đội ngũ làm công tác PBGDPL ở cơ sở còn hạn chế về kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL; phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng của các dân tộc có sự khác nhau, địa bàn rộng; trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho công tác này chưa đáp ứng được nhu cầu.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, huyện Mường Lát tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL vùng đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đa dạng hóa nội dung và hình thức PBGDPL; kết hợp hài hòa các hình thức PBGDPL truyền thống với những hình thức mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn...

Khắc Công

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản