Tin mới

Điểm sáng trong công tác phát triển Đảng ở xã công giáo

(Mặt trận) -Đảng bộ xã Phượng Vỹ được Huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đánh giá là một trong những tổ chức cơ sở Đảng điển hình trong công tác phát triển đảng viên. Để thực hiện mục tiêu mỗi năm kết nạp từ năm đến bảy đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, tạo điều kiện cho những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Đảng viên Dư Đại Chiến, Chi bộ Gò Tre phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, tạo việc làm thường xuyên cho ba lao động với thu nhập bình quân bảy triệu đồng/người/tháng.

Với đặc thù là xã có 85% dân số theo đạo công giáo, phần lớn đoàn viên, thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT thường đi học hoặc đi làm ăn xa… nên công tác phát triển đảng viên gặp không ít khó khăn. Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách địa bàn tập trung chỉ đạo các chi bộ thực hiện rà soát, khảo sát nguồn quần chúng tại địa phương, đơn vị để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng; trong đó, chú trọng phát triển nguồn từ lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên...

Cùng với đó, Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi chi bộ, phân công đảng viên giúp đỡ các đối tượng được giới thiệu. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo về những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đánh giá, góp ý. Ngoài ra, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho hội viên có môi trường được rèn luyện, cống hiến, phấn đấu trưởng thành; từ đó kịp thời phát hiện gương người tốt - việc tốt, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong công tác, lao động sản xuất, có phẩm chất, đạo đức tốt giới thiệu cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng.

Sau nhiều năm phải sinh hoạt ghép do không đủ đảng viên, năm 2017, Chi bộ xóm Làng được thành lập với ba đảng viên, đến nay, Chi bộ đã kết nạp được hai đảng viên nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ lên năm đồng chí. Hiện chi bộ đã hoàn thiện một hồ sơ gửi Đảng ủy xã xem xét. Đồng chí Nguyễn Văn Lũy - Bí thư chi bộ cho biết: Nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, chúng tôi lựa chọn đối tượng là bộ đội xuất ngũ, hội viên các đoàn thể, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng đoàn viên, thanh niên. Trong các phong trào thi đua, nhất là xây dựng khu dân cư nông thôn mới, đảng viên phải đầu tầu gương mẫu, hy sinh lợi ích của bản thân, gia đình để quần chúng noi theo. Vì thế, đã có những hội viên, đoàn viên giác ngộ, tự nguyện đóng góp, nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo đồng chí Vũ Thị Thu Luyến - Bí thư Đảng ủy xã, trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xác định phát triển theo hướng bền vững, không chạy theo số lượng. Ngoài những giải pháp cụ thể giao cho các đoàn thể, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ, BCH Đảng bộ xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí quan trọng của Đảng trong đời sống kinh tế-xã hội, về vai trò nòng cốt của đảng viên là người có đạo trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Nhờ vậy, các đảng viên là đồng bào công giáo đã không ngừng phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Với những giải pháp đồng bộ, năm 2021, Đảng bộ xã kết nạp tám đảng viên. Sáu tháng đầu năm nay, kết nạp ba đảng viên, dự kiến đến hết năm 2022 kết nạp thêm năm đảng viên, trong đó có ba đảng viên là người theo đạo. Việc phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên đồng bào công giáo đã tạo sự phấn khởi trong quần chúng, nhất là những người có đạo, tạo sự gắn bó mật thiết, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo.

Lê Thương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản