Điện Biên: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

(Mặt trận) -Hiện nay, trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có 199 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiều năm qua, những người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, vị trí của mình trong việc vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở; tuyên truyền, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Người có uy tín phát huy vai trò 'cầu nối' trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nghệ An: Đẩy mạnh phối hợp phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS

Bình Phước: Tuyên dương già làng, người có uy tín tiêu biểu

Người có uy tín cũng hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Những người có uy tín đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động, giáo dục con cháu, gia đình, dòng họ và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, thực hiện nếp sống mới. Hiện nay, cơ bản đã xóa được tình trạng thách cưới, hạn chế tình trạng tảo hôn; người chết không để lâu ngày trong nhà; bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan.

Người có uy tín xã Na Ư (huyện Điện Biên) ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn là tấm gương đi đầu trong thực hiện các mô hình sản xuất, vận động con cháu, dòng họ, cộng đồng dân cư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi ngành nghề, làm dịch vụ. Nhiều hộ gia đình người có uy tín đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như: Ông Lò Văn Bình, đội 8, xã Thanh Luông với mô hình chăn nuôi lợn sạch khép kín mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; ông Vì Văn Pông, bản Lói, xã Mường Lói với mô hình chăn nuôi đại gia súc mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng; ông Vàng Nỏ Páo, bản Huổi Chan 2, xã Mường Pồn tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi...

Bên cạnh đó, người có uy tín trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ trong hoạt động giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, những năm qua tình hình an ninh nông thôn ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Trước tình hình trên, người có uy tín đã phát huy vai trò trong hòa giải, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng và nhà nước; vận động thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; giáo dục giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng sau khi cải tạo. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống ma túy. Điển hình là ông Lầu Sìa Chỏ, người có uy tín bản Nậm Ty, xã Hua Thanh đã phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.

Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên cho biết: Vai trò của người có uy tín rất quan trọng trong việc quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tăng cường động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời quan tâm chế độ, chính sách nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm người có uy tín trên địa bàn.

Thành Đạt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản