Tin mới

Điện Biên: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ðội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn giữ vai trò quan trọng và có sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Không chỉ là “cầu nối” đưa chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, người có uy tín còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục…

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Người có uy tín xã Vàng Ðán, huyện Nậm Pồ tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân. Ảnh: Huyền Lâm

Toàn tỉnh Điện Biện hiện có 1.244 người thuộc 17 dân tộc được công nhận là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò quan trọng và sức ảnh hưởng sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, đội ngũ người có uy tín đã thực sự trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương.

Có tiếng nói quan trọng trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhân dân thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư, không di cư tự do, phá rừng làm nương; làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng; không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy… Nhờ đó, họ góp phần giảm tình trạng di dịch cư tự do, phá rừng làm nương; nhiều vụ tranh chấp đất đai, tài sản được hòa giải thành công tại cơ sở. Mặt khác, người có uy tín cũng tăng cường vận động nhân dân duy trì, nâng cao tinh thần cảnh giác, bài trừ, phản đối tư tưởng, luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành vi chống phá của kẻ thù; vận động nhân dân tham gia bầu cử, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Nêu cao tinh thần gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, người có uy tín đã tiên phong trong việc tìm hiểu, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chủ động nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình; hướng dẫn, giúp đỡ hộ khó khăn phát triển kinh tế cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chú trọng đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh, người có uy tín đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc vận động, hướng dẫn người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ký cam kết phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thành lập cụm liên kết về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh, tham gia câu lạc bộ pháp luật tại các tổ, bản. Ðồng thời, cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc...

 Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người có uy tín vận động bà con giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc; từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật, như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan... Bản thân người có uy tín cũng là những tấm gương điển hình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể, như: Hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông, nhà văn hóa; tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường...

Ông Lù Văn Vặn, người có uy tín của bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà chia sẻ: Ðời sống của người dân trong bản còn nhiều khó khăn, nhận thức còn hạn chế, vì thế phát huy vai trò người có uy tín, tôi đã cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên vận động bà con chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phát triển sản xuất để xóa đói giảm nghèo. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tôi kiên trì vận động bà con tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để tạo mặt bằng xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của người dân. Chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bản thân tôi đã đến từng hộ gia đình vận động mọi người từ bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chủ động tham gia quét dọn vệ sinh xây dựng bản làng xanh - sạch - đẹp; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa. Ngoài ra, tôi tuyên truyền nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; kịp thời hòa giải những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong bản để củng cố mối quan hệ “tình làng nghĩa xóm” giữa người dân...

Huyền Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản