Tin mới

Diện mạo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận

(Mặt trận) -Trên hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, công tác dân tộc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện sâu sát, tạo động lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phát triển bền vững, củng cố niềm tin của bà con với Đảng và Nhà nước.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 32 DTTS sinh sống, với trên 144.200 người, chiếm 24,4% tổng dân số của tỉnh. Các DTTS luôn phát huy và nêu cao truyền thống yêu nước, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng đã viết nên những trang sử hào hùng, làm rạng danh cho quê hương. Ngày nay, với tinh thần đoàn kết, bà con hăng hái thi đua lao động sản xuất, sáng tạo trong làm kinh tế, hòa cùng nhịp sống mới với các dân tộc anh em trong toàn tỉnh. Trên chặng đường phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác dân tộc và miền núi; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là thúc đẩy đời sống của người dân tăng lên. Đồng chí Bá Bình Yên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, chia sẻ: Do đặc thù bà con DTTS sinh sống tại khu vực xa dân cư, vùng miền núi, có điểm xuất phát thấp, điều kiện canh tác khắc nghiệt nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được Đảng và Nhà nước quan tâm với các chính sách hỗ trợ thiết thực, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cùng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người dân, bức tranh KT-XH vùng DTTS&MN có sự chuyển biến, tiến bộ.

 Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo mới ở khu vực nông thôn huyện Ninh Phước.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi về một số vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống và chứng kiến bao sự thay đổi, những con đường bê tông xuyên suốt nối liền làng trên, xóm dưới, từng rẫy bắp, đồng lúa xanh tươi tốt hiện ra, tạo nên phong cảnh làng quê thanh bình, trù phú.

Về huyện Thuận Bắc, nơi có gần 70% người Chăm và Raglai sinh sống, hệ thống điện, đường, trường, trạm… được đầu tư xây dựng bao phủ rộng khắp từ vùng đồng bằng đến miền núi. Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Nhờ thụ hưởng các chính sách dân tộc, nhất là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển KT-XH miền núi giai đoạn 2016-2020, địa phương đang từng ngày thay da, đổi thịt. Từ kinh phí phân bổ của trung ương, của tỉnh, huyện tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng thủy lợi, diện tích gieo trồng mùa vụ đảm bảo nước tưới được tăng lên, quá trình chuyển đổi cây trồng đạt nhiều kết quả tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế có giá trị. Tiêu biểu như hộ anh Mang Trưởng, ở thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, nhờ được hỗ trợ, anh mạnh dạn chuyển 1 sào đất lúa sang trồng măng tây xanh từ 3 năm nay, mỗi ngày cho thu hoạch từ 4-5 kg, với giá bán 50.000 đồng/kg, gia đình anh thu lãi trên 200.000 đồng/ngày, nhờ đó vươn lên thoát nghèo. Đến nay, thu nhập khu vực đồng bào DTTS&MN huyện Thuận Bắc đạt trên 22 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm.

Đến các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước… đời sống của đồng bào DTTS cũng có bước phát triển mới. Thông qua thực hiện Chương trình 135, Chương trình 30a của Chính phủ và nhiều chương trình khác, các địa phương tập trung hỗ trợ, xây dựng các dự án, đề án phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo với các mô hình nổi bật như: Mô hình trồng bắp lai, mì cao sản, các loại cây ăn quả, thực hiện có hiệu quả 19 cánh đồng lúa lớn, măng tây xanh, bắp lai… với diện tích gần 2.500 ha ở các xã vùng DTTS&MN. Chủ trương phát triển tổng đàn gia súc có sừng theo hướng hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ cũng được quan tâm, chú trọng, với tổng đàn hiện có khoảng 300.000 con; đặc biệt, các hộ nằm trong diện hưởng lợi từ chương trình, dự án đã thành lập các tổ nhóm, liên kết chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đưa giá trị sản phẩm vật nuôi được nâng lên đáng kể, trở thành hướng đi chủ lực trong việc nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

 Hạ tầng giao thông huyện Bác Ái được đầu tư đồng bộ, thông thoáng.

Vùng đồng bào DTTS&MN hôm nay đang chuyển mình, vươn lên về mọi mặt. Đến nay, hệ thống giao thông phát triển nhanh chóng, với 100% tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã đều được bê tông hoặc nhựa hóa. Các chính sách hỗ trợ nhà ở, dịch vụ chăm sóc y tế, trợ cấp cho học sinh nghèo đến trường, trợ giúp pháp lý, nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào được quan tâm sâu sắc; cùng với đó, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được các ngành thực hiện đảm bảo. Ông Lộ Minh Trung, người có uy tín trong vùng đồng bào Chăm ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước), phấn khởi: Trong những năm qua, vùng đồng bào DTTS&MN được tỉnh tập trung chăm lo chu đáo, phát huy nguồn lực hỗ trợ, bà con ra sức thi đua làm ăn kinh tế, tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tình đoàn kết các dân tộc anh em ngày càng gắn kết sâu đậm.

Với quan điểm ưu tiên đầu tư, chăm lo nâng cao đời sống cho vùng đồng bào DTTS&MN, không để ai bị bỏ lại phía sau là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN theo hướng bền vững, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực DTTS&MN trên 3% mỗi năm…

Tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước với những giải pháp cụ thể cùng với sự chung sức, chung lòng của người dân, vùng DTTS&MN sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trên chặng đường tiếp theo.

Hồng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản