Tin mới

Diện mạo mới ở vùng đồng bào Khmer

(Mặt trận) - Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình giảm nghèo bền vững… được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở Kiên Giang được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, 40 xã vùng đồng bào dân tộc Khmer được công nhận là xã nông thôn mới.

MTTQ các cấp huyện Lâm Thao phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những "hạt giống đỏ" ở vùng Công giáo Đắk Nông

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

Ông Danh Phúc - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết, với nguồn lực của Trung ương và tỉnh, các chương trình, dự án, đề án, các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc Khmer đã được đầu tư thực hiện, từ đó kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng phát triển.

Từ chỗ sản xuất lúa là chính, đồng bào đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng rau màu, cây ăn trái, một bộ phận đã chuyển đổi ngành nghề sang làm việc ở các khu công nghiệp…

Đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở Kiên Giang từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, sử dụng điện ngày càng tăng. Tại Kiên Giang, 100% xã trong vùng đồng bào dân tộc Khmer có đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã; 100 xã trong vùng đồng bào dân tộc Khmer có trạm y tế; 7/9 xã ra khỏi xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; 40 xã vùng đồng bào dân tộc Khmer được công nhận là xã nông thôn mới.

Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách của Trung ương và tỉnh, Kiên Giang đã đầu tư, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo. Từ năm 2014 đến nay, Kiên Giang đã hỗ trợ 7.420 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 24 tỷ đồng; các chương trình tín dụng đã cho 18.128 lượt hộ vay để phát triển sản xuất với số tiền trên 211 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã hỗ trợ 115.064 người ở các xã thuộc vùng khó khăn với kinh phí trên 13 tỷ đồng. Kiên Giang cũng đã cấp 424.993 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào ở các xã thuộc vùng khó khăn, với kinh phí trên 233,6 tỷ đồng…

Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình giảm nghèo bền vững… được thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đời sống của đồng bào dân tộc Khmer được nâng lên rõ rệt. Hiện địa phương không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân trên 3%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm từ 10.346 hộ (17,6%) năm 2015 còn 4.855 hộ (7,29%).

Những năm gần đây, tỉnh Kiên Giang đã tập trung sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực khác để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng sâu, vùng xa. Các chương trình quốc gia về giảm nghèo, Chương trình 135 đã đầu tư gần 80 tỷ đồng để xây dựng 121 công trình, gồm cầu, đường giao thông, nạo vét kênh thủy lợi, xây dựng trạm y tế, trường học….

Cùng với nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, trong những năm qua tỉnh đã huy động các nguồn vốn khác ngoài xã hội để đầu tư hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer.

Thông qua các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể các cấp, các tổ chức từ thiện, xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, hơn 2.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương đã được xây dựng cùng hơn 50 cầu bê tông, 800 cây nước bơm tay, hàng chục km đường giao thông nông thôn trị giá hàng chục tỷ đồng đã mang lại lợi ích cho đồng bào. Những việc làm trên thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Để thực hiện tốt các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, thời gian tới Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển và nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản