Tin mới

Đoàn kết tôn giáo tạo nên sức mạnh dân tộc

(Mặt trận) -Việt Nam được nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo ví như “bảo tàng tôn giáo” với sự tồn tại của hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới; những tôn giáo này cùng tôn giáo nội sinh đồng hành với những thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Sơn La: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ Mặt trận các cấp

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Huyền Anh

Việt Nam được nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo ví như “bảo tàng tôn giáo” với sự tồn tại của hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới; những tôn giáo này cùng tôn giáo nội sinh đồng hành với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Những chuẩn mực đạo đức tích cực, nhân văn của tôn giáo đã hòa nhập vào đời sống xã hội, góp phần tạo nên những chuẩn mực đạo đức, văn hóa. Những giá trị văn hóa tốt đẹp, tiến bộ của tôn giáo đã góp phần tạo nên sự phong phú, đặc sắc của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Bên cạnh mặt tích cực của tôn giáo, trong đời sống xã hội, hiện vẫn còn một số tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian, tiền bạc của nhân dân. Đâu đó vẫn còn tình trạng lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức đẩy mạnh các hoạt động ngầm, cổ súy các phần tử cực đoan trong các tôn giáo, kích động một số phần tử bất mãn, lợi dụng giáo lý, giáo luật và các hoạt động sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động tín đồ chống lại chính sách tôn giáo của Nhà nước; mức độ cao hơn là làm theo sự điều khiển của các thế lực thù địch xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của chính quần chúng có đạo.  
Với chính sách tôn giáo đúng đắn, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của mọi người, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; số lượng chức sắc, chức việc, cơ sở thờ tự ngày càng gia tăng; quy mô hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lớn; chính quyền các cấp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hoạt động tôn giáo có đông người dân và du khách nước ngoài tham dự...

Cùng với các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tích cực ủng hộ, đồng hành cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy, hướng dẫn, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện đúng phương châm, đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tôn giáo với tinh thần thượng tôn pháp luật; không để các hoạt động lợi dụng tôn giáo mê tín dị đoan, trục lợi, gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực lợi dụng “dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo” cản trở Việt Nam hội nhập và phát triển.

NGUYỄN CHÍ TRUNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản