Tin mới

Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình một lòng hướng về ngày hội lớn

(Mặt trận) -Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Cán bộ, Nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình nói riêng một lòng hướng về ngày hội lớn với niềm tin sẽ lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

 Cán bộ, Nhân dân xã Cao Sơn (Đà Bắc) luôn quan tâm và tin tưởng vào thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh sớm ban hành Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm động viên mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS phát huy quyền dân chủ, ý thức tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia bầu cử. Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết để tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Thời gian qua, hệ thống cơ quan dân tộc từ tỉnh đến huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, HĐND trong bộ máy Nhà nước; tuyên truyền về quyền dân chủ của Nhân dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng... Đồng thời, tập trung tuyên truyền các điểm mới trong công tác bầu cử; giới thiệu các cơ quan, bộ máy làm công tác bầu cử từ T.Ư đến địa phương; các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; quy trình giới thiệu ứng cử viên, bầu cử, quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri... Vận động sự ủng hộ cao nhất của Nhân dân, đồng bào DTTS, cử tri vùng đồng bào DTTS hưởng ứng, tham gia bầu cử và thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

Về các xã Tú Lý, Cao Sơn, Hiền Lương... huyện Đà Bắc những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của cán bộ, Nhân dân đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng - bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng trên các tuyến đường liên xã, liên xóm. Cờ Tổ quốc tung bay tại trụ sở các cơ quan, trường học, nhà văn hóa xã, xóm. Hệ thống thông tin cơ sở tích cực phát tin tuyên truyền. Những nơi niêm yết danh sách cử tri được bà con quan tâm tìm hiểu, kiểm tra thông tin cá nhân. Chủ tịch UBND xã Tú Lý Đinh Thanh Xuân phấn khởi cho biết: Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã chú trọng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về bầu cử cuộc, cũng như tích cực thực hiện các bước chuẩn bị theo hướng dẫn. Trên địa bàn xã có 12 khu vực bỏ phiếu, 4.250 cử tri đã niêm yết danh sách. Đáng phấn khởi là từ khi triển khai công tác bầu cử, trên địa bàn xã không có phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tình hình ANCT - TTATXH được đảm bảo an toàn. Nhân dân các dân tộc trong xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đồng thuận, nhất trí cao, không có ý kiến phải giải trình, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Tìm hiểu thực tế được biết, thời gian qua, tình hình đồng bào DTTS trong tỉnh ổn định, không có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Qua nắm bắt địa bàn vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn trong những tháng đầu năm, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho thấy, đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng bào đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp nên phấn khởi mong chờ ngày bầu cử. Bên cạnh đó, đồng bào rất mong muốn có ĐBQH, đại biểu HĐND là người DTTS, đại diện cho các cơ cấu, thành phần, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện cho tiếng nói của cử tri, Nhân dân. Đồng bào các DTTS trong tỉnh cũng rất tin tưởng tới đây, Quốc hội, HĐND các cấp sẽ tiếp tục có những quyết sách, ưu tiên nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, đầu tiên là giai đoạn 1, từ 2021 - 2025.

Có thể nói, đồng bào các DTTS tỉnh Hòa Bình rất phấn khởi hướng về ngày 23/5/2021, ngày được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của T.Ư và địa phương.

Thu Hiền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản