Tin mới

Đồng bào các tôn giáo tỉnh Gia Lai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

(Mặt trận) -Tỉnh Gia Lai hiện có 05 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Baha'I với tổng số tín đồ là 417.710 người chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh. Trong năm 2021, công tác tôn giáo được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để hoạt động; việc cụ thể hóa thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo đã tạo thuận lợi cho tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng hoạt động theo đúng quy định; chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã được các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ trong các tôn giáo tích cực hưởng ứng, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, thường xuyên tuyên truyền vận động các tín đồ thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế sử dụng túi ni lông, chai nhưa, phân loại rát thải, bảo vệ rừng; xây dựng “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Gia đình công giáo gương mẫu”, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, y tế, dạy nghề; tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2021, chức sắc các tôn giáo cùng với các tín đồ và các tập thể, cá nhân hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ trên 9,5 tỷ đồng; từ nguồn tiền ủng hộ đã tiếp nhận, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triển khai xây mới 149 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 71 căn nhà; hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh học tâp và chăm lo cho người nghèo và các gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; tạo nguồn lực giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 87 xã  và 95 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19, các tổ chức và chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia phòng-chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, gia đình, khu dân cư; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như vận động ủng hộ Quỹ vắc xin với số tiền trên 175 triệu đồng; ủng hộ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ nghèo, các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các khu cách ly tập trung; lực lương tuyến đầu chống dịch…với số tiền trên 8,5 tỷ đồng; vận động các cơ sở thờ tự, tín đồ các tôn giáo ủng hộ rau, củ, quả cho người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 800 triệu động.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải cho biết: “trong thời gian qua, nhìn chung chức sắc, chức việc tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng, đồng thuận và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phát động. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ đã chấp hành và tham gia thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19; tích cực tuyên truyền, vận động các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

Cũng theo ông Đinh Ngọc Hải để triển khai có hiệu quả hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh nói chung và trong các tổ chức tôn giáo nói riêng, trong thời gian tới các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh cần phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

 Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Tăng cường tổ chức các hoạt động thăm hỏi nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo; gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết.

Phối hợp vận động các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự, đồng bào các tôn giáo tham gia đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo; trong thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo; trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; trong công tác tham gia phòng, chống dịch, trong các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội  . . .

Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức tôn giáo tích cực tuyên truyền tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào có đạo phát triển kinh tế, nâng cao trình độ mọi mặt; làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; phát huy những mặt tích cực về văn hoá và truyền thống của các tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, sống “tốt đời đẹp đạo”, gắn bó, phát triển đồng hành cùng dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển văn hóa, kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản