Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết ''Đồng hành cùng dân tộc''

(Mặt trận) -Thời gian qua, cùng với các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết "Đồng hành cùng dân tộc" vận động, tuyên truyền bà con giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo" tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương giàu mạnh, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương Lâm Đồng.

Hòa Bình: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU tại huyện Đà Bắc

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi, chúc mừng, động viên các vị chức sắc và bà con giáo dân tỉnh Lâm Đồng vào những dịp lễ trọng

Linh mục Hoàng Văn Chính - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng, Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt chia sẻ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được kết tinh trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: “Phải đoàn kết chặt chẽ, không phân biệt đảng phái, giai cấp, tôn giáo”. Chính tinh thần này, dân tộc ta đã làm nên những chiến công hiển hách cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Cùng với sự đổi mới về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta ngày càng thông thoáng hơn, cởi mở hơn, tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX nói về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận cấu thành của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Chính vì vậy đã tạo được niềm tin và sự phấn khởi trong đồng bào có đạo, để họ tích cực đóng góp sức lực cho việc xây dựng đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Sự nghiệp đoàn kết ngày càng được củng cố và phát huy mạnh mẽ hơn. Đối với đồng bào Công giáo chúng tôi, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực”. 

Tại Lâm Đồng, nhiều năm qua, với chức năng nhiệm vụ của mình, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng động viên bà con giáo dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia phong trào xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ nhau trong cuộc sống để vươn lên vượt qua mọi khó khăn. Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng không ngừng nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Các Mô hình Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt; Mô hình Sản xuất kết hợp với chế biến tiêu thụ; Mô hình Kinh tế trang trại tại TP Bảo Lộc ngày càng được nhân rộng. Ngoài ra, tại các huyện vùng nông thôn như Lâm Hà, Bảo Lâm, Đơn Dương…, mô hình VAC kết hợp cũng được nhiều hộ giáo dân áp dụng, hàng năm thu nhập có phần ổn định. Nhìn chung, chất lượng cuộc sống tại vùng đồng bào có đạo ngày càng được nâng cao; hầu hết các khu dân cư không có hộ đói; số hộ khá, hộ giàu tăng nhanh, cuộc sống ngày càng được cải thiện.

Là thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Nổi bật là việc kết hợp tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, gắn với Phong trào thi đua “Tốt đời, đẹp đạo”. 

Từ việc kêu gọi, phát động, tuyên truyền, vận động tích cực của các vị chức sắc Công giáo nên Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại nhiều khu dân cư vùng giáo đã trở thành những điểm sáng về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tại các khu dân cư vùng giáo, tệ nạn xã hội như trộm cắp, mại dâm, ma tuý hầu như bị đẩy lùi. Khu dân cư giáo dân trở thành điểm sáng - xanh - sạch - đẹp tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Vấn đề giáo dục nâng cao dân trí, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đã được đẩy mạnh tuyên truyền tới giáo dân và có hiệu quả tích cực. Bà con giáo dân tích cực tham gia các cuộc vận động vì người nghèo, sống “Tốt đời đẹp đạo” tích cực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” đã thực sự khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, giữa người có đạo và người không theo đạo với mục tiêu và điểm tương đồng là: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, “Yêu thương và phục vụ để họ được sống và sống dồi dào”.

Thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và của Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng đặt ra rất nhiều nhiệm vụ đòi hỏi các vị chức sắc, bà con giáo dân nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm hoàn thành tốt các phong trào thi đua yêu nước khi chuyển sang giai đoạn mới với các hoạt động phong phú, đa dạng hơn. Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận cùng nhau phát triển, đưa quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

 NGUYỆT THU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản