Tin mới

Đồng bào công giáo tỉnh Lạng Sơn sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được triển khai sâu rộng, ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Đạo Công giáo là 1 trong 3 tôn giáo chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, toàn tỉnh có 22 chức sắc, 42 chức việc và 3.848 tín đồ đạo Công giáo sinh hoạt tại 8 giáo xứ và 4 điểm nhóm tín đồ đăng ký sinh hoạt tập trung tại một số địa bàn trong tỉnh.

Ông Hứa Văn Đại, Trưởng Ban Phong trào – Dân tộc – Tôn giáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phối hợp tổ chức thăm hỏi, nắm bắt, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân nói chung, đồng bào giáo công giáo nói riêng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, địa phương và MTTQ Việt Nam phát động. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động bà con thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Cụ thể, trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, đồng bào công giáo đã tận dụng tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, giúp nhau về vốn, vật tư, cây con giống, kinh nghiệm để phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển hình như ông Nguyễn Văn Thái, giáo dân thuộc Giáo xứ Thất Khê, huyện Tràng Định đã chủ động đầu tư mở 2 xưởng sản xuất, kinh doanh nội thất, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 10 lao động địa phương; ông Nguyễn Kiên Cường, giáo dân Giáo xứ Cửa Nam, thành phố Lạng Sơn thành lập Công ty TNHH In Song Cường, tạo công ăn việc làm cho 15 lao động địa phương, trong đó có 4 lao động theo đạo Công giáo, thu nhập ổn định trên 8 triệu đồng/người/tháng … Ông Nguyễn Kiên Cường cho biết: Với tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, tôi cùng gia đình và đồng bào công giáo nói chung luôn ý thức thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của giáo dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Được sự tin tưởng của các tổ chức và người dân, hiện tại tôi là Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn và Ủy viên Ủy ban MTTQ, đại biểu HĐND phường Chi Lăng.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp, ngành, MTTQ địa phương đã phối hợp cùng các giáo xứ vận động đồng bào công giáo tích cực tham gia bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như vận động hiến đất tạo mặt bằng, góp công, kinh phí xây dựng các công trình công cộng. Đơn cử, từ năm 2017 đến nay, Giám mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng và cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn vận động 91 hộ (trong đó có 12 hộ đồng bào công giáo) hiến gần 2.000 m² đất để phục vụ đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tổ Sơn; hộ giáo dân Hoàng Thị Bông, xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc hiến 120 m² đất; hộ giáo dân Nguyễn Văn Huân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc hiến hơn 1000 m² đất xây dựng đường giao thông, nhà văn hoá…

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp – đạo”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường… Hằng năm, 100% khu dân cư có đồng bào công giáo sinh sống đều đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa; 99% hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Mặt khác, tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở. Đơn cử, hiện nay, đồng bào công giáo có 5 người là đại biểu HĐND các cấp; 18 người là ủy viên ủy ban MTTQ các cấp.

Ông Lý Tiến Quang, Trưởng Ban hội đồng mục vụ Giáo xứ Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, giáo xứ có 330 hộ với 1.300 nhân khẩu. Giáo xứ luôn quan tâm tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Qua bình xét, hằng năm có trên 97% gia đình công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 100% khối phố có đồng bào công giáo đều đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”…

Thông qua hưởng ứng các phong trào, hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh về mọi mặt. Ghi nhận những kết quả đạt được, thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó, tháng 4/2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân, tặng quà cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2022.

HOÀNG HUẤN – TÙNG LÂM

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản