Tin mới

Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mang Yang vươn lên thoát nghèo

(Mặt trận) -Để góp phần trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện, trong những năm quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; đồng thời đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Theo đó, trong 10 năm (2011-2021), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Mang Yang đã phối hợp, lồng ghép tổ chức 501 lượt tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động, thu hút trên 45.832 lượt người tham dự; cấp phát trên 600 cuốn sổ tay tuyên truyền 10 nội dung về nếp nghĩ, 10 nội dung về cách làm; xây dựng 24 mô hình sinh kế; hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cho 104 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện tham gia các mô hình sinh kế phát triển sản xuất. Các mô hình đạt hiệu quả như: mô hình bò sinh sản tại xã Đăk Jơ Ta, xã Hra, xã Đăk Trôi, xã Lơ Pang, hỗ trợ cho 57 hộ nghèo và hộ cận nghèo mỗi hộ 1 con bò giống và đến nay đã sinh sản bê con; mô hình nuôi dê tại xã Đăk Ta Ley, xã Đê Ar, thị trấn Kon Dơng; mô hình trồng chuối tại xã Đăk Trôi; mô hình trồng cà phê và mô hình cải tạo, xóa vườn tạp xã Đăk Djrăng; mô hình trồng lúa giống mới và lúa nước 2 vụ tại xã Lơ Pang và thị trấn Kon Dơng…giúp bà con nâng cao thu nhập.

 

Qua 10 năm triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên bàn huyện Mang Yang, đã giúp 3.006 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Hiện tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 1.645 hộ, chiếm tỷ lệ 9,83%; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 1.444 hộ, chiếm tỷ lệ 87,8%. Đến nay, huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để kịp thời biểu dương các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến trong 10 năm triển khai cuộc vận động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 5tập thể, 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, giai đoạn 2011-2021.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản