Đồng bào Khmer xã Tân Hiệp học và làm theo Bác

(Mặt trận) -Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), Đảng bộ xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân học và làm theo Bác từ những công việc bình dị, thiết thực hàng ngày nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

 Bí thư Chi bộ ấp Ba Trạch A Lê Minh Thắng (bên trái) trao đổi với cán bộ thú y xã Thạch Sướng về số lượng đàn trâu, bò trên địa bàn ấp.

Tân Hiệp là xã vùng nông thôn sâu của huyện Trà Cú, xã có gần 80% đồng bào dân tộc Khmer, năm 2021, xã xây dựng thành công xã NTM, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, kinh tế - xã hội có bước phát triển. Hàng năm, cùng với phát động các phong trào thi đua, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã tích cực đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 15 chi bộ, với 267 đảng viên.

Đồng chí Kim Thị Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp cho biết: là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, do vậy, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tạo động lực để đồng bào Khmer vươn lên, nâng cao cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa NTM, nâng chất lượng ấp NTM.

Đối với các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các chi bộ về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở những mặt còn hạn chế, tồn tại của cấp ủy chi bộ và chỉ đạo những giải pháp khắc phục kịp thời.

Là chi bộ điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chi bộ ấp Ba Trạch A đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đồng thời, chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, XDNTM.

Ông Lê Minh Thắng, Bí thư Chi bộ ấp Ba Trạch A cho biết: chi bộ có 34 đảng viên. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống,  không phải cứ nói nhiều, nói suông là người dân sẽ tin. Vì vậy, với những phong trào, cuộc vận động như chung sức XDNTM, phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường… hạt nhân của các Hội, đoàn thể, những quần chúng ưu tú và cán bộ, đảng viên phải làm giỏi, nói đúng mong muốn của Nhân dân, có như vậy người dân mới đồng thuận làm theo. Do đó, Chi ủy Chi bộ tập trung chỉ đạo đảng viên đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, nhất là tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào do chi bộ, đảng bộ phát động.

Đối với Chi bộ thực hiện mô hình vận động đảng viên đóng góp quỹ thăm gia đình người cao tuổi neo đơn, hộ ốm đau, nằm viện. Mô hình được thực hiện đầu năm 2023, hàng tháng, sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên đóng 10.000 đồng tạo nguồn quỹ. Đến nay, chi bộ đã thăm được 03 suất, mỗi suất 300.000 đồng. Mô hình nhằm tạo sự gắn bó giữa đảng viên chi bộ với quần chúng nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo động lực thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc đề ra.

Đảng viên Chi bộ ấp Ba Trạch A Thạch Ngọc Sang chia sẻ: với vai trò đảng viên, học và làm theo Bác, ngoài việc bản thân gương mẫu tham gia thực hiện các phong trào của ấp, chúng tôi còn vận động người thân, Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động các hộ dân tích cực phát triển kinh tế gia đình, thường xuyên thăm hỏi hộ nghèo, hộ khó khăn để có hướng đề xuất hỗ trợ kịp thời.

Công an viên ấp Thạch Sướng, hiện là cán bộ thú y xã Tân Hiệp, là đoàn viên ưu tú của Chi bộ ấp Ba Trạch A, chuẩn bị được kết nạp Đảng. Lắng nghe đánh giá của Bí thư Chi bộ ấp Ba Trạch A chúng tôi hiểu thêm về phương thức tạo nguồn đảng viên của chi bộ. Đó là những việc làm cụ thể, những đóng góp dù nhỏ, nhưng đã thể hiện ý chí phấn đấu vươn lên, mong muốn được cống hiến cho Đảng, cho Nhân dân của từng cá nhân luôn được ghi nhận xứng đáng, kịp thời.

Theo Bí thư Chi bộ ấp Lê Minh Thắng, Công an viên ấp Thạch Sướng là một trong những quần chúng ưu tú được bồi dưỡng và rèn luyện, thử thách từ cơ sở, trưởng thành qua những công việc cụ thể ở địa phương. Mỗi khi xã xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, ảnh hưởng đến chăn nuôi, là cán bộ thú y, Thạch Sướng đã chủ động, kịp thời tham mưu lãnh đạo xã lên kế hoạch, triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bản thân cán bộ thú ý Thạch Sướng rất tích cực, không ngại giờ giấc, đường xa, xuống từng ấp, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp tiêu độc, khử trùng. Bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt, Thạch Sướng kiên trì giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu, tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, từng bước áp dụng các biện pháp chăn nuôi gia súc an toàn, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Thị Thanh Xuân cho biết thêm: một trong những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của xã Tân Hiệp là xây dựng thành công xã NTM. Hiện nay, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào XDNTM, tạo khí thế thi đua sôi nổi để Nhân dân tham gia nâng chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra.

Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy xã chỉ đạo khối dân vận đã vận động Nhân dân hiến trên 25ha đất, hoa màu… thực hiện các công trình thủy lợi, mở rộng đường giao thông, với kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh”, các ngành, đoàn thể, chi bộ trồng và chăm sóc tuyến đường hoa dài 4,5km, thực hiện tuyến đèn đường dài 3,5km.

Với sự quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01, Đảng ủy xã đã đạt được những kết quả quan trọng, như: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,95% (tương đương 161 hộ), thu nhập bình quân đầu người đạt 53,4 triệu đồng/năm, 100% hộ sử dụng điện và nước hợp vệ sinh, xây dựng và sửa chữa 231 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, nâng tỷ lệ nhà ở cơ bản toàn xã đạt 95,7%.

Đây là cơ sở vững chắc tạo động lực để Đảng bộ xã Tân Hiệp tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng xã Tân Hiệp ngày càng phát triển.

S.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản